Manager

Cena

1000 EUR/miesięcznie

Miejscowość


Membru activ al echipei de conducere ,implicat in toate fazele de conducere. In baza analizelor efectuate am participat la elaborararea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli (. ) in vederea aprobarii de catre . si apoi la urmarirea si derularea acestuia. Am urmarit si verificat operatiunile efectuate intre societate si autoritati, banci, in vederea efectuarii operatiunilor de incasari, plati. Am gestionat si asigurat securitatea mijioacelor banesti in cadrul societatii, deplina legalitate a operatiunilor de gestiune, resurse materiale, financiare, evidenta intrari si iesiri, intocmirea corecta si la timp a documentelor precum si a respectarii masurilor de ordine interioara privind circulatia documentelor si efectuarea inregistrarilor contabile. Am participat la organizarea si efectuarea inventarierilor periodice ale tuturor bunurilor din patrimonial societatii (predare – primire gestiune, pagube determinate de neglijente, sustrageri, plusuri/minusuri de productie etc.) Am promovat si implementat sisteme de gestiune compatibile cu activitatile desfasurate . Implicare directa in cresterea vanzarilor si a profitabilitatii prin participarea la targuri nationale si internationale de specialitate in baza aprobarii de catre CA a obiectivelor specifice pentru aceste participari si garantarea obtinerii rezultatelor echipei de vanzari si a colaboratorilor (negocieri si incheieri de contracte,conditii, tarife) .Promovarea, dezvoltarea relatiilor profesionale productive, pozitive cu clientii. Monitorizare constanta a potentialilor concurenti atat pe piata locala cat si pe cea nationala. Construirea si mentinerea unei imagini pozitive a companiei prin asigurarea de servicii profesionale. Raportare, plan de afaceri trimestrial ;planificarea activitatilor unitatii,conducerea compartimentelor operationale si functionale ale unitatii, coordonarea administrarii resurselor umane, fundamentarea si implementarea programelor de marketing, coordonarea activitatilor realizate prin furnizori si parteneri, gestionarea patrimoniului si a resurselor financiare, adaptarea la cerintele pietei prin promovarea inovatiei si a schimbarii in unitate, asigurarea sistemului de organizare functionala a unitatii, elaborarea strategiilor de dezvoltare a unitatii. Gestionarea si administrarea activelor si pasivelor Reprezentarea societatii in relatiile cu autoritatile romane, furnizori, etc. Avizare, semnare si Intocmirea documentelor necesare bunei desfasurari a activitatii de echipa , perseverent,ambitios, cu capacitate decizionala. Excelente abilitati de comunicare. Atitudine generalapozitiva. Capacitate de a lucra cu termene limita. Reale abilitati de planificare, organizare si coordonare a resurselor materiale, financiare si umane, stabilire prioritati. Ordonat, logic in argumentare, cu dorinta de a dezvolta o cariera. Simt al responsabilitatii dezvoltat.
Pe o scara de la 1 la 10 a rezistentei la stres m-as situa la 9