Miejsce pracy:

Ta oferta pracy nie jest już aktywna, ale możesz dalej wysłać swoje CV do tej firmy

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista / Starszy specjalista w Wydziale Kontraktacji w Departamencie Projektów e-Administracji

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Numer ref.:DEA

Wymiar etatu:

 • 1 etat - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • 1 etat - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy: ul. Spokojna 13aWarszawa

Główne obowiązki:

 • opracowywanie i opiniowanie dokumentów programowych, opiniowanie projektów wytycznych oraz innych dokumentów
 • udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naborów
 • weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez beneficjentów oraz wykonanie prac związanych z oceną złożonych wniosków
 • przygotowanie umów o dofinansowanie
 • współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz współpraca z ekspertami w zakresie oceny projektów
 • wprowadzanie i pozyskiwanie danych z LSI/SL w ramach przyznanych uprawnień
 • opiniowanie projektów dokumentów, sporządzanie i aktualizacja procedur według właściwości wydziału, przygotowanie propozycji tematów do rocznych planów ewaluacji oraz koordynacja w obszarze przygotowania i opiniowania dokumentów programowych

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie - wyższe magisterskie
 • staż pracy: co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego dla stanowiska specjalista lub co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego dla stanowiska starszy specjalista
 • co najmniej 6 miesięczne potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu
 • szczegółowa znajomość zagadnień merytorycznych objętych zakresem działania departamentu/wydziału
 • dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane umiejętności:

 • wymagana znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
 • znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE
 • znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy strukturalnych UE
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • doświadczenie w przeprowadzaniu naborów oraz weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Wymagania pożądane:

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole
 • dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność
 • inicjatywa
 • samodzielność

Termin składania dokumentów: 10 listopada 2017 r.

drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj teraz