Miejsce pracy:

Ta oferta pracy nie jest już aktywna, ale możesz dalej wysłać swoje CV do tej firmy

Specjalista ds. Zarządzania Portfelem Nieruchomości

w Regionie (Warszawa) powrót do listy

Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania aplikacji:

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Realizację procesów związanych optymalizacją wykorzystania portfela nieruchomości tj. analizę raportów dotyczących niewykorzystanej powierzchni, relokacją pomiędzy obiektem najmowanym i własnym lub zmianą zajmowanej lokalizacji na nową bardziej optymalną pod względem powierzchni i kosztów (w tym rekomendowaniem nieruchomości własnych do sprzedaży)
 • Pozyskiwanie w przypisanym obszarze kraju powierzchni użytkowych związanych z prowadzeniem działalności statutowej oraz lokali mieszkalnych do kwaterowania pracowników Grupu PZU, poprzez: identyfikowanie potencjalnie atrakcyjnych biznesowo obszarów, monitorowanie wskazanych przez stosowną jednostkę obszarów poszukiwań, samodzielne poszukiwanie lokali użytkowych oraz mieszkalnych, współpracę z właścicielami i brokerami rynku nieruchomości, koordynację kwestii technicznych i realizacji procesu inwestycyjnego
 • Samodzielne prowadzenie złożonych negocjacji treści umów najmu (przychodowe oraz kosztowe), w tym: warunków komercyjnych (okresu najmu, stawki czynszu najmu, zabezpieczenia finansowe, waloryzacje czynszu, kary umowne, terminy płatności, itp.), warunków technicznych (np. stan najmowanej powierzchni, terminy odbioru, media i niezbędne przyłącza) oraz wszystkich pozostałych zapisów prawnych umów lub aneksów. Powyższe dotyczy zarówno umów kosztowych, jak i przychodowych
 • Współpracę z jednostkami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie pozyskiwania powierzchni, lub wynajmu zbędnej powierzchni takimi jak: Biuro Prawne, Biuro Polityki Podatkowej, Biuro Administracji, Biuro IT, Centrum Wsparcia Administracyjnego, Biuro Marketingu, Centrum Gospodarki Własnej i inne
 • Zarządzanie datami krytycznymi wynikającymi z umów najmu, w tym w szczególności za samodzielną współprace i koordynację z właściwymi jednostkami podejmowanych działań mających na celu przedłużenie bądź rozwiązanie umowy
 • Pozyskiwanie najemców powierzchni zbędnej na cele działalności statutowej. Prowadzenie uzgodnień z jednostkami PZU odnośnie braku kolizji tego typu działalności z działalnością statutową PZU oraz ustalanie zasad funkcjonowania najemcy w budynku
 • Zarządzanie właściwymi relacjami z najemcami/ wynajmującymi, dokonywanie w tym zakresie uzgodnień i prowadzenie negocjacji. Dokonywanie zmian w umowach najmu/ wynajmu o ile zachodzi taka potrzeba
 • Analizę stawek czynszu najmu w relacji do wartości rynkowych oraz trendy zachodzące w wartościach nieruchomości i renegocjacje warunków umów najmu w celu optymalizacji kosztów oraz przychodów PZU
 • Dokonywanie zmian/ aktualizacji danych, poprawność tych danych w systemach elektronicznych dotyczących portfela nieruchomości (lokalizacje, wartość zobowiązań, powierzchnie, daty krytyczne, kontrahenci itd.), jak i danych dotyczących statusu prowadzonych projektów (ERP lub inny program przeznaczony do tych celów)
 • Wykonywanie zadań w obszarze realizacji umów najmu w zakresie współpracy i rozliczeń czynszu i opłat pokrewnych z właścicielami i najemcami, w tym zwłaszcza weryfikuje faktury kosztowe przy wykorzystaniu systemów elektronicznych (Szafir lub inny program przeznaczony do tych celów) oraz za prawidłowość obciążeń i wzajemnych rozliczeń wynikających z umów najmu/ wynajmu

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie nieruchomościami
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie związane z zarządzanie m portfelem nieruchomości
 • Znajomość dobrych praktyk oraz zasad rynku nieruchomości dla wskazanego obszaru
 • Wysokie umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji w obszarze nieruchomości. Znajomość zaawansowanych technik negocjacyjnych
 • Znajomość zagadnień prawa cywilnego związanego z obrotem nieruchomościami
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem dużym portfelem nieruchomości w instytucjach finansowych
 • Podstawowa znajomość analizy finansowej
 • Znajomość zasad ładu korporacyjnego
 • Znajomość programów Microsoft Office na poziomie średnim
 • Znajomość kluczowych uczestników rynku nieruchomości dla wskazanego obszaru

W zamian oferujemy:

 • Umowę na czas określony w celu zastępstwa
 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Program profesjonalnych szkoleń
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach