Miejsce pracy:

Warszawa


Prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie ze sztuką budowlaną,  w ramach omówionego rozliczenia za pracę.