Doświadczenie

Specjalista (2-5 lat), Początkujący/Młodszy specjalista (0-2 lata)

Miejsce pracy:

Ta oferta pracy nie jest już aktywna, ale możesz dalej wysłać swoje CV do tej firmy

Responsabilitati:

 - realizarea reviziei in statia electrica de aparataj a instalatiei de forta si comanda si inlocuieste aparatajul dupa caz;

-  inregistreaza in raportul de exploatere din camera de comanda parametrii motoarelor electrice la instalatiile aflate in  functiune;

-  inregistreaza consumurile de energie la orele stabilite si le comunica sefului de tura;

 - schimba aparatele defecte la solicitarea maistrului tehnolog sau a operatorului de serviciu din sala de comanda;

-    verifica echipamentele de semnalizare aferente instalatiilor electrice. (inlocuieste lampile si releele defecte);

-    verifica starea fizica si electrica a tuturor echipamentelor de legatura si a conexiunilor dintre aparatele electrice;

-    completeaza si schimba, acolo unde este necesar, cu aparatura de rezerva, toate aparatele care sint defecte sau prezinta semne clare de defectiune;

- intervine operativ in instalatiile electrice in cazul aparitiei unor defecte, la cererea sefilor de schimb sau a maistrilor ce exploateaza instalatia respectiva, pentru a evita eventualele opriri de productie sau avarii;

-  executa manevre in instalatiile de inalta tensiune numai cu aprobarea dispeceratului energetic pe baza de foaie de manevra;

- verifica valabilitatea verificarii metrologice la aparatele din instalatie (ampermetre, voltmetre,wattmetre etc. );

 

Studii :  Studii medii

 

Competente profesionale si experienta:

-   Aplica cunostintele tehnice de specialitate

-   Integreaza cunostintele teoretice cu deprinderile practice

 

Abilitati interpersonale si sociale

Lucreaza cu ceilalti ca membru al unei echipe, comunica eficient, integritate

Organizarea si gestionarea eficienta a timpului de lucru