Doświadczenie

Starszy specjalista (5-10 lat), Specjalista (2-5 lat)

Miejsce pracy:

Wynagrodzenie brutto / miesięcznie w euro

300 €

Ta oferta pracy nie jest już aktywna, ale możesz dalej wysłać swoje CV do tej firmy

Cerinte:

 • studii superioare economice finalizate absolvite cu diploma de licenta sau examen de diploma in domeniul financiar –contabil;
 • cunoştinţe solide de legislaţie financiar contabilă în vigoare;
 • experiență în domeniu de minim 5 ani;
 • cunoștințe operare PC;
 • cunoasterea programului de operare SAP contituie avantaj;
 • capacitate de prioritizare a sarcinilor si respectarea termenelor de predare;
 • capacitate de adaptare rapida la mediu dinamic;
 • cunoștințe avansate limba engleză ( în domeniul economic) constituie avantaj;
 • persoană responsabila, organizată, , atenta la detalii ,capacitate de analiză și sinteză;

Angajarea se va face pe baza de interviu si concurs. Concursul consta in proba de evaluare cunostiine teoretice (lucrare scrisa). Selectia aplicantiilor se face pe baza indeplinirii cerintelor mai sus mentionate, acestia vor fi contactati pentru inscrierea la concurs.

B I B L I O G R A F I E

 • Legea privind societăţile comerciale republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilitatii  republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legeaactualizată, privind Codul Fiscal;
 • Ordinul Ministerului Finantelor Publice nrpentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinulprivind documentele financiar contabile cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordonanţaprivind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă IID, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinpentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propriicu modificarile si completarile ulterioare.