Doświadczenie

Specjalista (2-5 lat)

Ta oferta jest już nieaktywna.

DYREKTOR TECHNICZNY
na terenie województwa kujawsko – pomorskiego


Zakres obowiązków:

  • koordynowanie prac Działu Technicznego. Utrzymanie parku maszynowego (zespół automatów, wagi, maszyny do oblewania, tunele chłodnicze, linia do pasteryzacji),
  • proponowanie zmian i usprawnień w posiadanym parku maszynowym,
  • współpraca z Głównym Technologiem w ramach nowych projektów, sugerowanie rozwiązań technicznych i nadzorowanie realizacji projektu pod kątem technicznym,
  • zabezpieczenie produkcji w media (ogrzewanie, woda, itp.) oraz optymalizacja kosztów w tym zakresie poprzez wdrażanie projektów oszczędnościowych,
  • utrzymanie w należytym stanie obiektów budowlanych i infrastruktury w zakładzie, opracowywanie planów ich modernizacji i nadzorowanie realizacji inwestycji,
  • opracowywanie i nadzorowanie budżetu działu technicznego i
  • współpraca z jednostkami kontroli jak Nadzór Budowlany, Dozór Techniczny, Inspekcja Pracy, Ochrona Środowiska i inne,
  • organizowanie i nadzorowanie firm zewnętrznych w obszarze serwisów, przeglądów, remontów i inwestycji,
  • współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemów Jakościw ramach dostosowywania procesów i parku maszynowego do wymogów jakościowych w przemyśle spożywczym,
  • reprezentowanie zakładu na zewnątrz na przykład przed Urzędem Marszałkowskim itp.Oczekiwania:

• doświadczenie zawodowe min. 5 lat w kierowaniu działem lub zakładem produkcyjnym w branży spożywczej,
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe techniczne z obszaru budowy maszyn, mechaniki lub elektromechaniki,
• doświadczenie z zakresu prowadzenia inwestycji bud. – tech.,
• dodatkowe wykształcenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – mile widziane,
• zdolności analityczne i przywódcze,
• umiejętność współdziałania na różnych szczeblach organizacji,
• odpowiedzialność i systematyczność w działaniu,
• umiejętność planowania i organizacji czasu pracy własnej i podległych pracowników oraz określania priorytetów,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (techniczny dot. maszyn) – mile widziane.Oferujemy:

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w stabilnej na rynku firmie,
• motywacyjny system wynagrodzeń,
• benefity pracownicze w ramach ZFŚS (. karty MultiSport, bilety do kina, karty pre-paid do aptek, dopłata do kolonii dziecka, zwrot za artykuły szkolne i inne),
• praca w dynamicznym zespole,
• możliwości rozwoju zawodowego.


Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dniaroku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nroz. 926 z póź. zm.).