Języki obce

polski

Miejsce pracy:

Wynagrodzenie brutto / miesięcznie

1000 - 2000 €

Ta oferta pracy nie jest już aktywna, ale możesz dalej wysłać swoje CV do tej firmy

Opis stanowiska:
• pomoc w kompleksowej obsłudze finansowej projektów współfinansowanych przez UE tj.: wypełnienie obowiązków wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie, w szczególności: przygotowywanie sprawozdań, raportów, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, promocja projektów, spełnienie wskaźników produktu i rezultatu, archiwizacja dokumentacji, wprowadzanie zmian merytorycznych do realizowanych projektów, prowadzenie zapytań ofertowych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi dedykowanymi do obsługi dotacji, współpraca z działami w firmie związanymi z realizacją projektów, prowadzenie dokumentacji projektowej, obsługa korespondencji projektowej.
• pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
• stałe aktualizowanie wiedzy z zakresu przygotowywania i realizacji projektów.


Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• min. roczne doświadczenie w zakresie obsługi projektów badawczo-rozwojowych lub inwestycyjnych realizowanych w ramach programowania
• aktualna wiedza z zakresu rozliczania dotacji ze środków unijnych,
• rozwinięte zdolności analityczne,
• zdolność do wielotorowej pracy.
• dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów,
• umiejętność komunikacji i pracy w zespole,

UWAGA!
W związku z wejściem RODO prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Elmiko Biosignals Sp. z . z siedzibą w Milanówku przy ulicy Sportowej, NIP:dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)."

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie do powyższej klauzuli dodatkowo następującej klauzuli:

"Wyrażam również dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych Elmiko Biosignals Sp. z . z siedzibą w Milanówku przy ulicy Sportowej, NIP:dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) niniejszym informujemy, że Administratorem jest Elmiko Biosignals Sp. z . z siedzibą w Milanówku przy ulicy Sportowej, NIP:Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że będziemy odpowiadać na wybrane oferty, natomiast w procesie rekrutacji weźmiemy pod uwagę wyłącznie CV zawierające powyższą klauzulę.