Prywatność

Zespół BestJobs próbuje w jak największym stopniu chronić prawo do prywatności oraz wizerunek użytkowników. Staramy się zaoferować Państwu, naszym użytkownikom, bezpieczne narzędzie internetowe które nie będzie negatywnie wpływać na Państwa życie osobiste. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane przez Państwa informacje były wykorzystywane jedynie do celów, w jakich zostały przesłane.
SC BESTJOBS RECRUTARE SA zarejestrowana jest w Krajowej Instytucji Nadzoru nad Przetwarzaniem Danych Osobowych pod numerem 18 713

Informacje na temat ochrony danych osobowych
Zgodnie z ustawą nr 677/2001 o ochronie osób w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich wolnego obiegu z późn. zm. oraz zgodnie z ustawą nr 506/2004 o przetwarzaniu danych osobowych i ochronie prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej, S.C. BESTJOB RECRUTARE SA zobowiązana jest do bezpiecznego – i jedynie w określonych celach – przetwarzania danych osobowych należących do Państwa, Państwa rodziny i innych osób oraz zarządzania nimi. Celem gromadzenia danych jest zapewnienie użytkownikom BestJobs profesjonalnych usług i informacji, a także usług marketingowych, reklamy i promocji. Przekazanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do korzystania z usług BestJobs. Odmowa przekazania danych sprawi, że BestJobs Recrutare SA nie będzie w stanie świadczyć zamawianych usług. Dane rejestracyjne przeznaczone są wyłącznie do użytku administratora i przekazywane jedynie następującym odbiorcom: Organy prawne wyłącznie w zakresie działań administracyjnych lub prawnych.
Zgodnie z ustawą nr 677/2001 mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ingerencji w modyfikację danych, a także prawo do niepodlegania indywidualnym decyzjom i prawo odniesienia się do organu sprawiedliwości. Do tego czasu mają Państwo prawo do przeciwstawienia się przetwarzaniu danych dotyczących Państwa oraz wniesienia o usunięcie danych. W celu skorzystania z tych praw można przesłać nam pisemną prośbę opatrzoną datą i podpisem na nasz adres e-mail: contact@bestjobs.eu lub adres pocztowy. W przypadku błędu w danych rejestracyjnych prosimy o natychmiastowe powiadomienie.

Co obejmuje polityka prywatności i cookies
Niniejsza polityka prywatności dotyczy traktowania przez BestJobs danych osobowych gromadzonych podczas Państwa pobytu w serwisie oraz korzystania z naszych usług. Polityka ta obejmuje również traktowanie przez nas danych osobowych uzyskanych od partnerów BestJobs. Polityka ta dotyczy także cookies: wykorzystania cookies przez BestJobs i osoby trzecie a także możliwości wyłączenia cookies.

Informacje ogólne gromadzone przez BestJobs Recrutare SA
BestJobs Recrutare SA gromadzi dane osobowe podczas rejestracji konta BestJobs, korzystania z niektórych produktów lub usług BestJobs, odwiedzania stron BestJobs oraz udziału w promocjach i loteriach.
W niektórych obszarach naszej strony BestJobs wymaga podania danych osobowych, w tym nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej, informacji kontaktowych, informacji wymaganych do faktury oraz innych informacji, na podstawie których można ustalić Państwa tożsamość. W innych obszarach strony BestJobs gromadzi lub może gromadzić informacje demograficzne, które nie dotyczą wyłącznie Państwa, takie jak kod pocztowy, wiek, płeć i zainteresowania. Czasami gromadzimy lub możemy gromadzić oba te rodzaje informacji.
Podczas rejestracji w BestJobs pytamy o Państwa nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, płeć, kod pocztowy, zawód, branżę i zainteresowania. Po rejestracji w BestJobs i skorzystaniu z naszych usług nie są Państwo dla nas anonimowi. BestJobs automatycznie otrzymuje i zapisuje w rejestrach na serwerze informacje z Państwa wyszukiwarki, w tym Państwa adres IP, informacje cookie oraz odwiedzane strony.
BestJobs wykorzystuje informacje do trzech ogólnych celów: personalizowania wyświetlanych reklam i treści w oparciu o informacje podane przy rejestracji oraz aktywność w serwisie BestJobs, realizowania Państwa zamówień na pewne produkty i usługi, informowania Państwa o ofertach specjalnych, nowych produktach i uzyskiwania informacji zwrotnej.

Publikowanie w obszarach publicznych BestJobs
Dane osobowe publikowane w obszarach publicznych BestJobs, takich jak fora internetowe lub chat roomy albo w bazie CV mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, nad którymi BestJobs nie sprawuje żadnej kontroli. Nie odpowiadamy za wykorzystanie przez osoby trzecie informacji publikowanych lub udostępnianych w inny sposób w obszarach publicznych BestJobs

Gromadzenie i wykorzystanie Państwa danych przez BestJobs
Gromadzone przez nas dane, czy to osobowe, demograficzne, zbiorcze czy techniczne, wykorzystujemy do zarządzania procesem rejestracji, odpowiadania na Państwa pytania, prowadzenia i ulepszania strony, poprawy komfortu użytkowania oraz dostarczania produktów i usług. Jeśli wyraziliście Państwo zgodę w czasie rejestracji w BestJobs lub później albo też jeśli jest to dozwolone obowiązującym prawem, możemy wykorzystać Państwa informacje kontaktowe do przesyłania e-maili lub innych powiadomień w sprawie aktualizacji strony, takich jak nowe możliwości BestJobs i dodatkowe strony informacyjne, którymi mogą być Państwo zainteresowani, a także newslettery. Wykorzystanie danych osobowych przez BestJobs jest zgodne z ustawą o ochronie osób w zakresie przetwarzania danych osobowych i wolnego obiegu tych danych.

Przekazywanie i ujawnianie danych
BestJobs nie sprzeda ani nie wynajmie nikomu Państwa danych osobowych.
BestJobs może przesłać Państwa dane osobowe innym firmom lub osobom, jeśli:
- udzielą Państwo zgody na przekazywanie danych;
- będziemy musieli przekazać Państwa dane w celu dostarczenia zamówionego produktu lub usługi;
- będziemy musieli przesłać dane firmom pracującym dla BestJobs w celu dostarczenia zamówionego produktu lub usługi (o ile nie stwierdzimy inaczej, firmy te nie będą miały prawa wykorzystywać przekazanych przez nas danych osobowych w zakresie większym niż konieczny do świadczenia nam usług);
- Możemy ujawnić te dane, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa, jeśli zostaniemy o to poproszeni przez organ rządowy lub ustawodawczy, albo kiedy w dobrej wierze uznamy, że takie działanie jest konieczne, aby:
a) wypełnić obowiązek prawny lub przestrzegać procedur;
b) chronić prawa lub mienie BestJobs lub stowarzyszonych z nią spółek;
c) zapobiegać przestępstwu lub chronić bezpieczeństwo narodowe;
d) chronić bezpieczeństwo użytkowników lub ludności;
e) dane te są konieczne.
- Możemy ujawnić i przekazać takie dane osobie trzeciej, która nabędzie całość lub znaczną część spółki BestJobs, czy to na skutek fuzji, konsolidacji czy zakupu wszystkich bądź znaczącej części naszych aktywów. Ponadto gdyby BestJobs podlegała procedurze upadłościowej, z własnej woli bądź nie, BestJobs lub jej likwidator, zarządca lub syndyk masy upadłościowej mogą sprzedać, wynająć lub w inny sposób rozporządzić tymi danymi w ramach transakcji zatwierdzonej przez sąd. O sprzedaży całości lub znaczącej części spółki osobie trzeciej zostaną Państwo powiadomieni e-mailem lub poprzez dobrze widoczną wiadomość opublikowaną na stronie BestJobs.

CV
Dajemy Państwu możliwość umieszczenia swojego CV w naszej bazie danych. Można to zrobić na dwa sposoby:
1. Mogą Państwo zapisać swoje CV w naszej bazie, ale nie zezwalać na jego upublicznienie i możliwość wyszukiwania przez potencjalnych pracodawców. Brak takiej zgody oznacza, że można będzie użyć CV do aplikowania o pracę przez internet, ale pracodawcy i rekruterzy nie będą mieli możliwości wyszukania go w naszej bazie CV.
2. Jeśli pozwolą Państwo na upublicznienie CV, wszyscy (korzystający z usługi BestJobs wyszukiwania CV) z dostępem do naszej bazy CV (lub jej kopii) będą mieli dostęp do Państwa CV. Jeśli te osoby trzecie poproszą o Państwa dane kontaktowe, BestJobs przekaże im te dane i będą się one mogły z Państwem skontaktować.
Staramy się ograniczyć dostęp do naszej bazy CV (lub jej kopii) wyłącznie do pracodawców, firm HR, kierowników działu kadr, specjalistów HR. Nie odpowiadamy za wykorzystanie CV przez osoby trzecie, które mają do nich dostęp poprzez naszą bazę.
Istnieje możliwość usunięcia swojego CV z naszej bazy. W takich przypadkach nie odpowiadamy za zachowanie, wykorzystanie lub prywatność CV bądź profili.

Możliwość edytowania i usuwania danych i preferencji konta
BestJobs zapewnia możliwość edytowania danych osobowych i preferencji w dowolnym momencie, w tym decydowania o tym, czy chcą Państwo otrzymywać informacje na temat ofert specjalnych i nowych produktów oraz prośby o informację zwrotną. Mogą Państwo też w dowolnym momencie poprosić o usunięcie swoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych
Dane Państwa konta BestJobs są chronione hasłem dla Państwa bezpieczeństwa i zachowania prywatności.

Cookies
Cookies to niewielkie ilości danych umieszczane na komputerze przez wyszukiwarkę internetową. BestJobs i jej partnerzy (np. Google AdWords) używają na swojej stronie cookies do śledzenia/przechowywania preferencji odwiedzających jedynie w celach statystycznych, informacyjnych oraz aby wyświetlać trafniejsze reklamy na podstawie wcześniejszych odwiedzin użytkownika.
Użytkownicy mają możliwość odmowy zainstalowania cookies; kliknij aby wyłączyć cookies. Należy jednak mieć na uwadze, że wyłączenie cookies będzie miało negatywny wpływ na nawigację strony, na przykład użytkownicy mogą stracić dostęp do pewnych obrazów lub opcji.

Reklamy
BestJobs wyświetla reklamy graficzne, w postaci obrazów, animacji lub nagrań, reklamy tekstowe w postaci linków, przez zewnętrzną firmę AdOcean, która pozwala na wyświetlanie reklam na naszej stronie. Reklamy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) na temat odwiedzin na naszej stronie i innych stronach, w celu wyświetlania ogłoszeń o ofertach pracy / towarach / usługach w obszarze zainteresowań użytkownika.
Współpracujemy z reklamodawcami takimi jak Google i AdOcean, platformą reklamową wykorzystującą cookies do filtrowania reklam w oparciu o wcześniejsze wizyty użytkowników w serwisie BestJobs lub na innych stronach odwiedzonych przez użytkownika w przeszłości. Więcej informacji można znaleźć, klikając w poniższy link Google Ads Policy.

Informacja zwrotna
BestJobs daje swoim użytkownikom możliwość nadsyłania uwag, pytań i sugestii. Wszelkie informacje przesłane przez formularze kontaktowe mogą zostać użyte, jednak szanujemy Państwa prawo do wizerunku i danych poufnych.

Zmiany w polityce prywatności
Jeśli uznamy za konieczne zmienić politykę prywatności, opublikujemy zmiany na tej stronie w celu poinformowania Państwa o rodzajach gromadzonych przez nas informacji i sposobie ich wykorzystania. Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt.
Dziękujemy za korzystanie z naszych usług. Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że zawsze będziemy się starali zaoferować Państwu najlepsze usługi i pozostaniemy Państwa partnerem w zakresie wielu usług internetowych.