CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

4.00 z 1 oceny

Warszawa, Polska

Aplikuj

Obecnie, CPPC realizuje zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji, w tym:

  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – I, II, i III oś priorytetowa.
  • Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo  informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata– w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)
Brak ofert pracy oraz zleceń od tego pracodawcy.