operator masina ambalat

Nivel cariera

Senior (5-10 ani)

Locatii

Dragomirești-Deal


Firma producatoare de hartie igienica si prosoape de bucatarie


SARCINI


-verificarea utilajelor si pregatirea lor in vederea executarii productiei, cunoasterea temeinica a operatiei sau lucrarii pe care trebuie sa o efectueze, verificarea existentei in zona de lucru a materialelor necesare efectuarii ei;


-respectarea normelor interne si standardelor ce stabilesc in principal conditiile tehnice de fabricare, normele si prescriptiile privitoare la calitate, caracteristici, dimensiuni si alte elemente ce definesc  produsul;


-respectarea procesului tehnologic de fabricatie;
- executarea in totalitate a operatiilor de prelucrare a materiei prime, in vederea transformarii ei in produs finit ;
-controlul greutatii produsului;
- ambalarea produselor;


-paletizarea produselor;
- transportul produselor;


-depozitarea produselor;


-respectarea normelor de consum prin economisirea de materii prime si material;


-respectarea programul individual de lucru stabilit in cadrul programului
de functionare a societatii;


-respectarea cu rigurozitate a regulilor stabilite pentru accesul in incinta, intrarea si iesirea din unitate,subunitate si locul de munca;


-furnizează datele necesare întocmirii rapoartelor zilnice, lunare , etc.;


-indeplineşte şi alte sarcini de serviciu primite din partea şefilor ierarhici în limita cadrului legal care guvernează activitatea desfășurată.


 


 RESPONSABILITATI


- mentinerea ordinei si curăteniei la locul de muncă respectând cu strictețe dispozitiile privind depozitarea materialelor cât și trierea deșeurilor;


- mentinerea utilajelor in stare de functionare;


- participarea alaturi de personalul specializat la repararea utilajelor in limita compotentei individuale;


- executarea lucrarilor de calitate, iar in cazul in care se vor constata rebuturi, acestea se vor imputa persoanei in sarcina careia au fost stabilite;


- respectarea dispozitiilor si a reglementarilor legale;


-desfăsoară activitatea în conformitate cu instrucţiunile primite din partea conducătorului locului de muncă, astfel încât să nu expună la pericol de incendiu, accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;


- respectă Codului de bună practică pentru organizarea zilei de lucru, programarea şi raportarea activităţii şi pentru comportamentulîn activitatea desfăşurată îninteriorul cât şi în exteriorul SC TISSUE LAND SRL;


-informarea de indata asupra oricarei deficiente constatate la utilaje sau a oricarui eveniment privind disciplina, siguranta si securitatea in munca.