ECONOMIST - SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

Nivel cariera

Entry (0-2 ani)


Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sector 1, anunţă scoaterea la concurs a unui post de economist în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate.
Condiţii de înscriere: studii superioare economice, vechime în muncă minimă de 3 ani, cu experienţă practică în domeniul financiar-contabilitate, limba engleză (scris şi vorbit) nivel mediu reprezintă un avantaj, pachetul Microsoft Office şi un soft de contabilitate (preferabil Wizcount), cunoştinţe de specialitate privind legislaţia în vigoare în domeniul financiar contabil şi fiscal, capacitate de analiză şi sinteză.
Concursul va avea loc pe data de 20.10.2008 ora 09:30 la sediul regiei.
Cererile de înscriere, însoţite de Curriculum Vitae, copii după actele de studii, adeverinţa medicală şi cazier judiciar vor fi depuse la registratura Autorităţii Aeronautice Civile Române, până la data de 16.10.2008.
Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la telefon 2081531, 2081542, fax: 2081542 sau de pe site-ul www.caa.ro.