Livello di carriera

Dirigente (>10 anni)

Lingue parlate

inglese

Indirizzo(i) di lavoro

Stipendio lordo offerto (approssimativo)/ in euro al mese

500 €

Questo lavoro non è più attivo.

 ●Calificarea: Inginer- constructii civile , industriale si agricole/ cai ferate, drumuri si poduri

● Experiența anterioară: 10 de ani.

●limba engleza- NIVEL AVANSAT

o Experiența cu contracte  tip FIDIC

●Responsabilitățile postului:  

●Pregătirea certificărilor.

● Pregătirea  situatiilor de lucrari.

●revizuirea bugetului contractual.

●Estimarea si revizuirea costurilor unitare 

●estimarea cantităților;

●urmarirea evolutiei proiectului prin programe speciale (SAP, Microsoft Project, Primavera);  • Colloquio online
  • Care este disponibilitatea de timp pentru inceperea activitatii?
  • In ce proiecte de constructii ati ocupat aceasta pozitie?
  • Care sunt asteptarile dumneavoastra salariale?