Questo lavoro è inattivo, ma è ancora possibile inviare il tuo curriculum alla l'azienda.

Ne dezvoltăm, suntem în creștere continuă, de aceea căutăm oameni noi pentru postul de expert achizitii publice.

Pentru a fii CANDIDATUL IDEAL trebuie sa indeplinesti urmatoarele:

* Studii superioare finalizate;
* Certificate sau calificari in domeniu ( constituie un avantaj)
* Experienta in derularea procedurilor de achizitie publica - minim 3 ani
* Cunostinte de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook);
* Carnet de conducere categoria B - constituie un avantaj;

Cerinte privind competentele candidatului:

* Cunoasterea legislatiei in domeniu
* Relationare cu clientii si negociere
* Atentie la detalii
* Bun organizator
* Capacitate de analiza si sinteza
* Proactivitate
* Capacitatea de a lucra organizat cu termene limita;
* Orientarea spre rezultate si dorinta de perfectionare in domeniu;
* Abilitati de comunicare si organizare;
* Spirit de echipa, deschidere spre schimbare.
* Perseverenta
* Seriozitate
* Punctualitate
* Atentie distributiva
* Capacitate de asimilare informatii noi intr-un timp cat mai scurt

Sarcini şi responsabilitati specifice:

Oferirea de servicii de consultanță și asistență specializată autorităților contractante în procesul de realizare a achizițiilor publice, după cum urmează:

1. Consultanță generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice în vigoare;
2. Asistență în vederea obținerii/reînnoirii/recuperării certificatului digital de acces în SEAP (completare formular online de înregistrare/recuperare, completare cerere de înregistrare/recuperare certificat digital, corespondență cu reprezentanții Agenției pentru Agenda Digitală a României, după caz etc.);
3. Implicarea în vederea stabilirii strategiei anuale de achiziție publică și modificarea acesteia în funcție de necesitățile de achiziție nou apărute;
4. Îndrumarea în vederea întocmirii corecte a programului anual al achizițiilor publice , precum și notificarea privind modificarea acestuia ori de câte ori se organizează o achiziție neprevazută;
5. Publicarea în SEAP a anunțurilor privind consultarea pieței în vederea achizitionării și/sau stabilirii valorii estimate a contractelor de achiziție publică;
6. Asistență la realizarea achiziției directă (furnizare, servicii sau lucrări) prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP (întocmire referate de necesitate, stabilire condiții de livrare și de plata, derulare proces de inițiere și acceptare, etc.);
7. Asistență la întocmirea contractului de achiziție publică aferent achizițiilor publice organizate;
8. Transmiterea în SEAP a notificărilor aferente achizițiilor directe ce depășesc valoarea delei din Hotărârea nr;
9. Îndrumarea pentru întocmirea corectă a dosarului achiziției publice și completarea acestuia cu documentele aflate în legatură cu achiziția publică efectuată;
10. Întocmire documentații de atribuire (strategie de contractare, fișa de date a achiziției, formulare, DUAE, caiet de sarcini, model de contract);
11. Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a ofertanţilor şi întocmirea notelor justificative aferente;
12. Aplicarea semnăturii electronice pe documente;
13. Încarcarea documentelor în SEAP și completarea formularelor necesare;
14. Raspuns la observațiile ANAP cu privire la documentație (dacă este cazul);
15. Elaborarea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări;
16. Elaborarea eratelor, dacă este cazul;
17. Elaborarea punctului de vedere către CNSC pentru eventuale contestații;
18. Asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;
19. Consultanță și asistență pentru verificarea eligibilității ofertanților;
20. Asistență și suport la evaluarea ofertelor tehnice și financiare;
21. Redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;
22. Asistență în fața Consiliului National de Solutionare a Contestațiilor cu privire la eventualele contestații si plângeri;
23. Asistență și suport la publicarea anunțului de atribuire;
24. Consultanta pentru negocierea, încheierea si executarea contractelor de achizitie publica;
25. Auditarea unei achiziţii publice desfăsurate – prin verificarea tuturor aspectelor legale privind derularea procedurii de achiziţie publică şi întocmirea dosarului achiziţiei publice.

Oferta (bonusuri, beneficii)

* Lucrul intr-o echipa dinamica;
* Lucrul intr-un mediu competitiv;
* Salar fix. Va fi negociat la interviu.
* Bonusuri de performanta
* Telefon
* Laptop
* Masina

Te asteptam la noi in echipa!

Succes!


  • Colloquio online
  • Compania noastra ofera servicii de consultanta in achizitii publice catre institutii publice. Ce experienta aveti in achizitii publice ca si autoritate contractanta? Aveti un certificat de expert achizitii publice?
  • Aveti capacitatea de a realiza referatele de necesitate, strategia anuala de achizitie publica, , procedurile de atribuire pentru o autoritate contractanta?
  • Ce tip de procedura de atribuire ati utilizat cel mai des?
  • De cand sunteti dispus sa incepeti colaborarea cu noi?