SC GEOSTUD SRL

4.43 21 értékelésbol

Strada Sângerului, Bukarest, Románia

Contact Követés

SC Geostud  SRL a fost înfiinţată în anul 2001 cu scopul de a realiza studii geotehnice, încercări de laborator, rapoarte de mediu, studii de impact asupra mediului, bilanţ de mediu, raport de amplasament şi evaluare adecvată.

In prezent Geostud efectueaza o gama larga de activitati si servicii, dintre care se pot mentiona urmatoarele:

1. Servicii geotehnice:

Foraje geotehnice pana la 100 m adancime;      
Studii de risc pentru lucrări de infrastructură      
Studii geotehnice;

Expertize tehnice;       
Verificari de proiecte;      
Incercari geotehnice de laborator;       
Verificarea calitatii lucrarilor in timpul constructiei.

2. Servicii de monitorizare a caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare:

Masuratori inclinometrice;     
Masuratori electrometrice;        
Masuratori piezometrice.

3.   Servicii de protectia mediului:

Monitorizarea factorilor de mediu;       
Bilanţuri de mediu;       
Elaborare de programe şi strategii de mediu;        
Elaborarea studiilor de impact asupra mediului;        
Plan de management de mediu (PMM);      
Studii de evaluare adecvata (SEA);        
Raport privind impactul asupra mediului (RIM).

4. Servicii de verificare a conformitatii materialelor geotehnice:       
Incercari pe materiale geosintetice.