SC BIT Invest SRL

4.56 9 értékelésbol

Bulevardul Mircea cel Bătrân, 4, Tergovistye, Románia

Követés
BIT Invest . este o societate comercială cu răspundere limitată, cu capital integral românesc, înfiinţată în martie 2003 în Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.
În prezent societatea prestează activităţi în domeniul instalaţiilor electrice. Printre serviciile de bază furnizate de BIT Invest . se numără:
• Proiectare instalaţii electrice;
• Revizii şi reparaţii instalaţii electrice;
• Întreţinere instalaţii electrice;
• Modernizare instalaţii electrice;
• Instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice
• Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 400 kV aeriene şi 0,4 kV ÷ 110 kV subterane,
• Instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare),
• Baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere,
• Instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal,
• realizează încercări/ măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice, conform reglementărilor legale din domeniu, inclusiv normelor tehnice PErespectiv NTE