TOTUL VERDE. S.A.

3.97 38 értékelésbol

Bulevardul Metalurgiei, 12, Bukarest, Románia

Contact Követés

Domeniile principale de activitate sunt urmatoarele:

- servicii intretinerea spatiilor verzi pe raza Sectorului 4;
- servicii de dezapezire, curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functionare a acestora pe timp de polei sau inghet;
- proiectarea si amenajarea spatiilor verzi;
- fabricarea de produse stratificate din lemn;
- exploatarea forestiera; servicii anexe silviculturii si exploatarii forestiere: taiere fragmentata a arborilor, toaletare si reducere de coroana a arborilor;
- activitati de constructii-montaj in domeniul civil si industrial; constructii de drumuri, constructii destinate sportului, alte lucrari specifice pentru constructii;
- inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de deservire aferent;