S.C. CHIMSPORT AUTOMOTIVE S.A.

2.88 8 értékelésbol

Szászváros, Románia

Contact Követés

. CHIMSPORT AUTOMOTIVE .- societate importanta in industria maselor plastice din ROMANIA.

Domeniul de activitate- fabricare articole din mase plastice, furnizor pentru industria auto.