S.C. BETTY ICE S.R.L.

4.34 157 értékelésbol

Szucsáva, Románia

Contact Követés

INFORMARE PAGINA BETTY ICE PE PLATFORMA BESTJOBS

Prin prezenta vă informăm că CV-ul dvs. înscris pe pagina BETTY ICE, din cadrul platformei de recrutare BESTJOBS este prelucrat de SC BETTY ICE SRL, cu sediul in mun. Suceava, , , în calitate de operator de date, în cadrul procesului de recrutare la care dvs. v-ați înscris sau în cadrul proceselor de recrutare desfășurate de companie pentru ocuparea pozițiilor disponibile din cadrul acesteia. CV-ul depus de dvs. va fi prelucrat de operator până la momentul finalizării procesului de preselecție pentru poziția pentru care dvs. v-ați înscris, iar, după finalizarea preselecției, acesta se va stoca pentru o durată ulterioară de maximum 12 luni pentru a vă avea în vedere în procese de preselecție ulterioare pentru poziții similare. La finalul perioadei de retenție, CV-ul dvs. va fi distrus. În orice moment vă puteți exercita în mod gratuit dreptul de informare, acces, restricționare, rectificare, ștergere a datelor, dreptul la portabilitatea datelor, de opoziție și de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, printr-o cerere scrisa, datată și semnată trimisă la adresa:De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa justitiei sau de a depune o plângere în fața ANSPDCP (B-dul G-ral. Gheorghe MagheruSector, cod postal, Bucuresti, Romania). Retragerea consimțământului în orice moment nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Orice alte informații suplimentare despre principiile noastre de confidențialitate sunt disponibile pe site-ul companiei în secțiunea ”Informarea de confidențialitate”.