MedNet Greece, Romania Branch

4.67 3 értékelésbol

Bukarest, Románia

Követés

Informarea candidatilor cu privire la protectia datelor personale

Stimate candidat,

Dorim să vă explicăm modul în care datele dvs. personale vor fi prelucrate de către MedNet Greece SA și să vă informăm asupra drepturilor dvs. în conformitate cu legea privind protecția datelor. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. și cum puteți ajunge la ofițerul nostru pentru protecția datelor? Partea responsabilă pentru procesarea datelor dvs. este MedNet Greece Commercial Services Societe Anonyme
3, Pergamou str.
Nea Smirni, Athens
Tel.:
Fax:
Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la: .

Ce categorii de date folosim și de unde le primim?
Categoriile de date cu caracter personal pe care le vom procesa includ în special informațiile dvs. de bază (cum ar fi numele, prenumele, titlul, naționalitatea), datele de contact (de exemplu, adresa de domiciliu, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail) si toate informatiile rezultate din candidatura dvs (în special scrisoarea de intenție, CV-ul, scrisorile de recomandare, chestionarele, interviurile, calificările și experiența anterioară). Vom folosi tipuri speciale de date cu caracter personal (cum ar fi informații medicale, religie, grad de invaliditate) numai dacă le veti dezvălui in mod voluntar în scrisoarea dvs. de aplicare sau în timpul procesului de înscriere, iar consimțământul dvs. sau o reglementare legală ne permite să le folosim. De asemenea, colectăm datele dvs. prin supravegherea video în anumite zone din incinta noastră din Atena, Grecia (cum ar fi la intrarea în clădirea sediului nostru, perimetrul clădirii sediului sau intrarea în garajul de parcare).
Ca regulă generala, vom colecta datele dvs personale direct de la dvs. în timpul procesului de angajare. În plus, este posibil să primim date de la terțe părți (de exemplu, agenții de personal, persoane terte pe care dvs le-ati numit pentru recomandari) cărora le-ați făcut datele disponibile pentru dezvăluire.

În ce scopuri și pe ce bază juridică vom procesa datele dvs.?
Vom procesa datele dvs. in baza Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GDPR) și a legilor naționale relevante (în limbile greacă, cipriotă, română, după caz) și a tuturor celorlalte legi relevante.
Informarea candidatilor cu privire la protectia datelor personale
[Type here]
***C1-Unrestricted***
Prelucrarea datelor pe care o efectuam servește, în principal, pentru a desfasura și a finaliza procesul de aplicare și pentru a evalua dacă candidații sunt potriviți pentru a ocupa poziția respectivă. Este necesar să procesăm datele dvs. pentru a decide dacă există premisele necesare de a vă oferi un contract de muncă. Art. 6 alin. 1b din GDPR constituie principalul temei juridic pentru aceasta. În unele cazuri, ne bazăm pe orice consimțământ pe care l-ați dat, conform articolului 6 paragraful 1a și 7 din GDPR: de ex. să transmiteti documentele dvs pentru a candida pentru alte locuri de muncă din cadrul MedNet Grecia sau grupul Munich Re). Dacă acordați acest consimțământ, aveți dreptul să îl revocați în viitor în orice moment. Orice prelucrare a unor tipuri speciale de date cu caracter personal se efectuează numai în cazul în care am obținut consimțământul dvs. expres (articolul 9 alineatul 2a GDPR).

De asemenea, putem prelucra datele dvs. pentru a ne îndeplini îndatoririle legale ca potențial angajator, de ex. pe baza dispozițiilor legale sau pentru a compara datele dvs. cu listele de sancțiuni conform cu reglementarile de combatere a terorismului si reglementarile de combatere a crimelor economice (de exemplu, Regulamentulal Consiliului), după caz. Acestea din urmă sunt bazate pe Art. 6 alin. 1c din GDPR.
În plus, putem utiliza datele dvs. în scopuri statistice (de exemplu, studii privind comportamentul candidatului). Orice statistică este colectată exclusiv în scopuri interne, iar rezultatele nu sunt individualizate, ci mai degrabă rămân anonime.
Dacă dorim să procesăm datele dvs. personale pentru un scop care nu este enumerat mai sus, vă vom informa în prealabil.
Catre cine dezvăluim datele dvs?
Tratam datele dvs. ca fiind condidentiale, în orice moment. Numai personalul și departamentele (de exemplu departamentul HR, Top Management, managerul departamentului unde se află locul de muncă) care au nevoie de datele dvs. personale pentru decizia de angajare, pentru a-și îndeplini atribuțiile contractuale și legale, le vor primi.
In plus, putem transmite datele dvs personale unor destinatari din afara Companiei (ex: firme de servicii contabile), daca procesul se finalizeaza cu un contract de munca.
[Type here]
***C1-Unrestricted***
Cum transmitem datele către țări din afara Europei (țări terțe)?
Dacă trebuie să transferăm date cu caracter personal furnizorilor de servicii sau companiilor din Grupul din afara Spațiului Economic European (SEE), vom face acest lucru numai dacă Comisia Europeană a confirmat că nivelul de protecție a datelor al respectivei țări este suficient sau dacă protecția datelor este altfel suficient garantata (de exemplu, prin dispoziții legale, interne privind protecția datelor sau prin clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene). Puteți obține informații suplimentare despre această problemă, precum și despre nivelul de protecție a datelor la furnizorii de servicii din țările terțe (daca e cazul), de la .
Cât timp vor fi salvate datele dvs.?
Vom șterge datele dvs. personale la șase luni de la terminarea procesului de înscriere. Acest lucru nu se aplică dacă regulile legale împiedică ștergerea, este necesară o pastrare continuă în scopuri de probă sau dacă ați consimțit o perioadă mai lungă.
In cazul in care candidatura nu se va finaliza cu angajarea dvs, insa din informatiile pe care ni le-ati oferit, consideram ca ati potrivit pentru o pozitie viitoare, va vom cere consimtamantul pentru a va contacta pe perioada celor 6 luni.
Ce drepturi de confidențialitate aveti ca persoană vizată?
Utilizând adresa de e-mail , puteți solicita informații despre datele personale pe care le-am stocat pe numele dvs. În plus, în anumite condiții puteți solicita ștergerea sau corectarea datelor dvs. Mai mult, aveți dreptul de a obiecta sau de a restricționa prelucrarea datelor dvs. și dreptul de a divulga datele pe care le-ați pus la dispoziție într-un format structurat, comun și ușor de citit (dreptul la portabilitate).
Puteți lua legătura cu ofițerul de protecție a datelor menționat anterior sau cu autoritatea de protecție a datelor dacă aveți vreo nemultumire.
Pentru Grecia: Autoritatea pentru Protecția Datelor, Str. Kifissias 1-3, PC, Atena, Tel .:, Fax:, E:
Pentru Cipru: Biroul Comisarului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Iasonos, 1082 Nicosia, CipruNicosia, Cipru, Tel: +357, Fax: +357, E:
Pentru România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bd. Magheru nr., sector, București,
[Type here]
***C1-Unrestricted***
Sunteți obligat să ne furnizați datele dvs?

Nu aveti nicio obligatie să ne furnizați date în timpul procesului de recrutare. Cu toate acestea, în documentele dvs. de candidatura trebuie să furnizați datele personale necesare pentru ca noi să desfasuram procesul de recrutare și să evaluăm dacă sunteți potrivit. Fără aceste date, nu vom putea finaliza procesul de recrutare și nu vom putea lua o decizie cu privire la încheierea unui contract de muncă cu dvs.
Ultima actualizare: