CES Complete Engineering Solution

3.75 4 értékelésbol

Kolozsvár, Románia

Contact Követés
CES Complete Engineering Solution a luat naștere în anul 2000 și de atunci s-a axat pe oferirea serviciilor de proiectare și consultanță firmelor ce activează în industria alimentară (băuturi alcoolice, lactate și sucuri), industria chimică (detergenți, cosmetice) și industria farmaceutică.