ASOCIATIA DE SERVICII SOCIALE SCUT BRASOV

Brassó, Románia

Contact Követés

ASOCIAȚIA DE SERVICII SOCIALE SCUT

MISIUNE

Asociaţia Scut îşi propune să creeze, dezvolte şi promoveze servicii comunitare adresate nevoilor grupurilor marginalizate sau cu risc de marginalizare socială (care să se impună ca modele de bună practică).

OBIECTIVE

  • Prevenirea recuperarea, reabiltarea psiho-socio-vocațională pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală și cu risc crescut de a le dezvolta

  • Integrarea socio-profesională a tinerilor devaforizați, inclusiv a celor proveniți din centrele de plasament

  • Crearea și promovarea de modele de bună practică în dezvoltarea de servicii comunitare

  • Sensibilizarea și implicarea comunității în sprijinirea procesului de reintegrare a beneficiarilor proiectelor și programelor ce se desfășoară sub egida Asociației de Servicii Sociale Scut

  • Educarea comunității în vederea creșterii gradului de toleranță și acceptare a persoanelor dezavantajate