Munkatapasztalat

Szenior (5-10 év)

Nyelvismeret

angol

A munkavégzés helyszíne(i)

Havi bruttó fizetés euróban

100 €

Bár az álláhirdetés inaktív, önéletrajzodat elküldheted a munkaadónak

Cerințele postului:

  1. Studii: superioare tehnice
  2. Cursuri/atestări specifice postului: curs management/leadership in domeniul Facility &Property Management
  3. Experiența profesională: minim 5 ani în domeniu Facility &Property
  4. Trăsături de personalitate:
   • Experienta conducere echipe (manageri departamente) la nivel national in domeniul Facility &Property Management
   • Gestionarea optima a bugetelor  
   • Abilități de comunicare și putere de negociere
   • Capacitatea de a prognoza si trata situatii pe termen mediu și lung
   • Capacitate ridicata de planificare și monitorizare progres activitate de Facility &Property Management
   • Spirit antreprenorial dezvoltat

Competențe și abilități:  

 • Generale:  Abilități de comunicare, Abilități de relaționare cu clienții, Abilități de supervizare, Capacitate de decizie, Capacitate de planificare și organizare, Capacitate de a utiliza rațional resursele limitate, Delegare de sarcini, Diplomație, Focalizare pe rezultate, Inițiativă în acțiuni, Leadership, Managementul conflictelor, Managementul schimbărilor, Preocupare pentru calitate, Respectarea regulilor de etică, Rezolvare de probleme;
 • Specifice: adaptabilitatea, intelegerea si utilizarea instrumentelor de lucru software dezvoltate in companie, utilizarea unei limbi straine la nivel avansat; cunoștințe bune de întocmire business plan, urmărire costuri, gestionare bugete; cunoștinte de gestiune financiară și administrativă.

Scopul (misiunea) postului: Creșterea cifrei de afaceri prin atragerea de noi lucrări/clienți și/sau prin extinderea domeniului de activitate, cât și eficientizarea activității desfășurate de personalul din cadrul Business Unit-ului avut în gestiune.

Responsabilități Specifice Postului:

 • Gestionează și răspunde de bugetul Business Unit-ului și încadrarea în parametrii financiari asumați în setarea forecastului sucursalei, îndeplinirea bugetului, aprobat de acționari concretizat in cifra de afaceri;
 • Gestionează din punct de vedere operațional echipele mobile și fixe din cadrul sucursalei în vederea eficientizării proceselor operaționale cu un impact pozitiv asupra calitătii serviciilor prestate;
 • Identifică noi lead-uri pe piața locală și demarează discuții în vederea creerii de noi oportunități de business;
 • Gestionează activitatea de vânzări din cadrul Business Unit-ului  independent sau prin colectivul dedicat;
 • Realizează raportări financiare specifice privind evoluția din punct de vedere economic al Business Unit-ului , respectând specificațiile și formatul de raportare agreeat în legislația internă, oferind suport Direcției Economice în realizarea unei imagini unitare de raportare;
 • Operează cu corectitudine și exactitate toate informațiile aferente proceselor de vânzare în sistemul informatic;
 • Raportează Directorului General oportunitățile de business identificate la nivel de Business Unit;
 • Evaluează periodic personalul din subordine și în funcție de rezultatele evaluării, propune managementului măsurile care se impun: promovări, destituiri, modificări salariale, școlarizări.
 • Propune necesarul de resurse umane în conformitate cu organigrama aprobată adaptată la strategia Business Unit-ului;
 • Răspunde de monitorizarea și evaluarea performanțelor angajaților din subordine. Stabilește obiective de performanță în concordanță cu obiectivele setate;
 • Se implică activ în dezvoltarea profesională și a abilităților personalului din subordine, împreună cu Direcția Resurse Umane.
 • Informează Directorul de Business Unit  săptămânal asupra activității  desfășurate sau ori de câte ori este solicitat.