Állás részletei

Consilier juridic

Premium Talentet keres
Karrier szint
Szenior (5-10 év), Vezető (>10 év)
Foglalkoztatási típus
Teljes munkaidő
Munkavégzés helye
Helyek száma
1

CONSILIER JURIDIC

Serviciul Impozite Taxe

Funcția: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

Număr posturi: 1

 

CERINȚE:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul “științe sociale ̋, ramura de știință “științe juridice “domeniul de licență: ”drept”, specializarea ”drept”.

- minimum 7 ani experiență.

 

CONCURS:

Dosarele de înscriere se depun în perioada: 29 septembrie - 18 octombrie, în intervalul 08:00-16:30 (Luni-JoiVineri).

Proba scrisă: 1 NOIEMBRIE, ORA 10:00, la sediul Primăriei municipiului Tulcea str. Păcii, nr. 20

Actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare și detalii complete (tematică și bibliografie, atribuții prevăzute în fișa postului și condiții specifice) sunt disponibile pe site-ul primăriei, secțiunea  cariere.

DESPRE NOI:

Ai ocazia de a face parte dintr-o echipa ambițioasă, ce și-a propus să valorifice potențialul orașului. Vrem să modernizăm administrația împreună cu tine!

Construim o echipă dedicată problemelor tulcenilor, care să dezvolte municipiul prin profesionalism și performanță!

Câteva din obiectivele noastre de primă necesitate, prevăzute în bugetul anual:

- Infrastructură: reabilitare sistem rutier, realizare rețea canalizare pluvială, modernizare rețea distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, realizare cablaj metropolitan, modernizare rețea iluminat public etc

- Urbanism: realizare PUG, realizare PUZ pentru zona istorică protejată, conscursuri de soluții pentru 3 obiective recreativ-culturale.

- Lucrări edilitare în derulare: desființare garaje, realizare de parcări rezidențiale și pentru turiștii care vizitează Delta Dunării.

- Alte obiective: valorificarea potențialului turistic, punerea în valoare a multiculturalismului etnic, un sistem complet de protecție socială, învățământ modern etc.

DESPRE ORAȘ:

Orașul Tulcea este cunoscut ca principala poartă de intrare în Delta Dunării, una din cele mai vechi așezări de pe teritoriul României, al doilea oraș ca importantă în Dobrogea, cu o populație de aproximativde locuitori.

Populația este multietnică, alături de români, locuiesc: ruși-lipoveni, turci, tătari, greci, aromâni etc. Recent, acestora li s-au adăugat numeroși cetățeni străini, a căror activitate este strâns legată de Șantierul Naval. Aceștia lucrează ca muncitori, ingineri sau proiectanți și au venit, în principal, din Italia și Vietnam.

 

Din punct de vedere cultural, se disting festivalurile:

Pelicam - Festival de film pe probleme de mediu

Rowmania – Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle, patronat de Ivan Patzaichin

Tragos – festival internațional de Teatru

Dichis’n’Blues – festival internațional de blues

Dobrojazz – festival internațional de ethno-jazz

Orașul are tradiție în domeniul artelor plastice și o mică comunitate activă de artiști.