Niveau de carrière

Débutant (0-2 ans)

Adresse(s) de travail

Ce job est inactif, mais vous pouvez toujours envoyer votre CV à l'entreprise

Descriere:

• deschiderea, gestionarea Production Orderelor in SAP pentru fiecare produs finit;
• deschiderea si gestionarea Shop Orderelor corespunzatoare fiecarui Production Order in SCE;
• previzionarea la nivel de componente a posibilitatilor de productie pt toate produsele in parte , si prevenirea din timp a situatiilor critice generate de anumite componente;
• colaborarea cu echipa de Procurement pentru rezolvarea situatiilor de componente critice in timp util pentru respectarea commitmentului facut clientului;
• colaborarea si prioritizarea impreuna cu Production Plannerul a produselor in cadrul planului de productie in functie de disponibilitatea in timp a materialelor;
• furnizarea de recomandari echipei de Procurement pentru a evita oprirea productiei;
• gestioneaza pull-ul de materiale din Hub-urile SMI , in cazul componentelor de valoare ridicata, astfel incat sa existe un impact minim asupra targetului de inventar al site-ului;
• realizarea rapoartelor zilnice de Clear to Build si stop Belt;
• acorda sprijin departamentului de Productie in inchiderea Production Orderelor deschise mai vechi de 30 de zile;
• colaborarea cu departamentul de Inventory in solutionarea situatiilor de “ stock negativ” generate in sistem;
• alte responsabilitati zilnice care pot aparea in situatiile de urgenta.

Cerinte:

• bune cunostinte de limba engleza la nivel avansat;
• bune cunostinte de MS Excel, Word, SAP;
• persoana organizata si orientata spre obtinerea rezultatelor;
• capabil sa lucreze in conditii de stres.


*. Celestica (Romania) . respectă caracterul confidenţial al informaţiilor personale furnizate în conformitate cu prevederile Directivei CErivind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nrprivind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile DirectiveiCE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr
Totodată, prin trimiterea CV-ului sau profilului dumneavoastra vă exprimaţi acordul cu privire la culegerea, utilizarea şi verificarea de către subscrisa a informaţiilor cu caracter personal în scopul prelucrării acestora ca parte a procesului de recrutare.
** Candidatii vor fi selectati respectand criteriile de nediscriminare bazate pe: rasa, culoare, religie, orientare sexuala, etnie, handicap, graviditate, statut civil sau afilieri politice.