Asistent manager

Akirov Holding, Romania (Bucharest, Romania)

August, 2008 - July, 2013

Responsabilitati:

• Responsabil al departamentului juridic, marketing, arhivare si contabilitate;
• Gestionarea proiectelor de tip Plan Urbanistic Zonal “ Case, blocuri si zone de agreement”, in Slobozia si Mihailesti, judetul Giurgiu;
• Gestionarea selectiva a deseurilor reciclabile din diferite institutii (hoteluri, restaurant, banci).

Realizari:

- Transformarea terenurilor de tip arabil, in arabil construibil/intravilan;
- Promovarea si vanzarea terenurilor;
- Negocierea si incheierea contractelor de arenda;
- Obtinerea de fonduri europene in vederea cultivarii de grau pe anumite terenuri;
- Incheierea si arhivarea documentelor cadastrale;
- Corectarea inregistrarilor contabile pe o perioada de 3 ani;
- Suspendarea/vanzarea societatilor fara activitate;
- Recrutarea si conducerea echipei pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile;
- Obtinerea si negocierea contractelor privind colectarea selective a deseurilor reciclabile.