Nivel profesional

Medio (de 2 a 5 años), Senior (5-10 años)

Idiomas hablados

inglés, alemán

Dirección(es) del trabajo

Este trabajo es inactivo, pero aún puedes enviar tu currículum a la empresa

 • Indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat:
 1. Lucrari de corespondenta
 • desfacerea, citirea si inregistrarea corespondentei;
 • preluarea si coordonarea inregistrarilor documentelor (e-mail, fax, posta);
 • prezentarea corespondentei celor vizati ;
 • scrierea plicurilor si expedierea lor.

Atributii de documentare

 •  stabilirea surselor de documentare;
 •  selectarea documentelor ;
 •  selectarea informatiilor;
 •  prezentarea rezultatelor sub forma sintetica;
 •  clasarea documentelor.

Relatii cu publicul si protocol:

 • preluarea si directionarea apelurilor telefonice;
 • primirea si prezentarea vizitatorilor;
 • asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele zilnice;
 • asigurarea transportului in cazul intalnirilor, in baza solicitarilor primite de la conducerea societatii;
 • se ocupa de trimiterea, primirea si inregistrarea fax-urilor.

Asigurarea necesarului de materiale de protocol din cadrul societatii;

Asigura transferul fizic de documente dintre societate si banca pe baza imputernicirii emise de conducerea societatii.

Realizarea de rezervari pentru hotel, auto, zboruri, etc. pentru parteneri externi, etc. ;

Elaborarea si redactarea in termen a situatiilor solicitate de catre superiorul direct;

Raportarea regulata catre superiorul direct a informatiilor privind centralizarea KPI-urilor companiei;

Realizarea rapoartelor periodice catre superiorul direct a  KPI-urilor companiei.