Curs Responsabil de mediu la doar 295 ron

Duration

30 Days

Price

64 €

LocationCursul de RESPONSABIL DE MEDIU  vizeaza dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor practice ale participantilor in vederea gestionarii aspectelor referitoare la protectia mediului si intocmirea documentelor specifice. Programul de formare se adreseaza societatilor comerciale sau institutiilor publice care desfasoara activitati cu posibil impact asupra mediului. Cursul este organizat in conformitate cu OUGși Legeaavand insa in vedere intreaga legislatie in domeniu, actualizata. Necesitatea formarii unei persoane in acest domeniu este prevazuta de OUGart., , coroborata cu Legeaart. 22.


Grup tinta: Cursul se adreseazatuturor persoanelor interesate sa isidesfasoare activitatea in cadrul compartimentelor sau structurilor specializate in realizarea documentelor specifice domeniului.


Perioada: 24  august – 7 septembrie 2018
Sesiune cu prezenta: 24 – 25 august 2018
Practica asistata: 26 august – 6 septembrie 2018
Examinare : 7 septembrie 2018


Locatie: Str. Episcopul Chesarie, Nr, sector, BucurestiStructura cursului:


Teme abordate: • Indentificarea problemelor de mediu;

 • Monitorizarea factorilor de mediu;

 • Efectuarea raportarilor de mediu- acte, avize de mediu, declaratii la fondul de mediu;

 • Gestiune deseuri si substante periculoase;

 • Realizarea de documentatii specifice activitatii de mediu;

 • Coordonarea activitatii de mediu atat in cadrul departamentului specializat cat si la nivel interdepartamental;

 • Evitarea sanctiunilor contraventionale din partea institutiilor abilitate.


Competente obtinute : 1. Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului

 2. Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sanatos, securitate în munca si in domeniul situatiilor de urgenta

 3. Aplicarea procedurilor de calitate

 4. Coordonarea procesului de instruire in domeniul mediului

 5. Gestionarea actelor normative de mediu

 6. Elaborarea programului de management de mediu

 7. Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu

 8. Monitorizarea factorilor de mediu

 9. Realizarea auditului intern

 10. Elaborarea programului de audit intern

 11. Supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta

 12. Întocmirea documentatiei de management de mediu

 13. Raportarea activitatii de mediu


 


Cursul de RESPONSABIL DE MEDIU este un curs ACREDITAT DE CNFPA / ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel naţional cat si in Uniunea Europeana, privind formarea profesionala continua a adultilor. Mai multe informatii sunt disponibile pe 


 Examen conform programarii ANC: • proba teoretica: test grila

 • proba practica: proiect dezvoltat individual/grupa de cursantiDocumente necesare la inscriere:
  • cerere inscriere

  • copie diploma studii superioare

  • copie CI

  • copie certificat casatorie (daca este cazul)

  • copie certificat nastere