Curs Auditor in sectorul public Cluj la doar 590 ron

Duration

30 Days

Price

127 €

LocationCursul de AUDITOR PUBLIC INTERN  vizeaza dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor practice ale participantilor in vederea desfasurarii auditului intern in institutiile publice conform Legiientru modificarea si completarea Legiirivind auditul public intern si HGCapitol IV, Artrivind formarea profesionala a auditorilor interni care activeaza in domeniul public.


Grup tinta: Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa fie auditori interni in sectorul public si sa-si desfasoare activitatea in entitati publice si care trebuie sa detina cunostintele, abilitatile si valorile necesare pentru a performa in domeniu.


Locatie: Hotel Univers T, Cluj Napoca


Perioada:–august
Sesiune cu prezenta: 3 –august 2018
Practica asistata: 5  – 16 august 2018
Examinare :august 2018


Teme abordate: • Prezentare principalelor modificari aduse de Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate prin HG nr;

 • Planificarea activitatii de audit intern: metodologia de elaborarea planului multianual de audit intern si a planului anual de audit intern. Elaborarea obiectivelor unei misiuni de audit intern.

 • Prezentarea tipurilor de misiuni de asigurare. Auditul de regularitat si auditul performantei.

 • Prezentarea metodologiei generale a unei misiuni de asigurare;

 • Realizarea etapei de pregatire a misiunii de audit intern

 • Metodologia de realizare a analizei riscurilor in cadrul unei misiuni de audit intern. Corelatia cu registrul riscurilor din entitatea auditata.

 • Elaborarea programului misiunii de audit public intern.

 • Realizarea interventiei la fata locului. Colectarea probelor de audit. Teste specific.

 • Tehnica de elaborare a fisei de identificare si analiza a problemei (FIAP). Exemple de erori posibile si modalitati de evitare.

 • Elaborarea formularului de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI).

 • Revizuirea documentelor si constituirea dosarului de audit;

 • Sedinta de inchidere.

 • Elaborarea raportului de audit intern;

 • Realizarea concilierii. Tehnici de abordare a reuniunilor de conciliere;

 • Elaborarea Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern;

 • Urmarirea recomandarilor. Exemple de fise de urmarire a recomandarilor si exemple de monitorizare a stadiului implementarii recomandarilor

 • Supervizarea misiunilor de audit intern. Tehnici de supervizare.


Cursul de AUDITOR PUBLIC INTERN este un curs ACREDITAT DE CNFPA / ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel naĊ£ional cat si in Uniunea Europeana. Mai multe informatii sunt disponibile pe 


 Examen conform programarii ANC: • proba teoretica: test grila

 • proba practica: proiect dezvoltat individual/grupa de cursanti


Documente necesare la inscriere: • cerere inscriere

 • copie diploma studii superioare

 • copie CI

 • copie certificat casatorie (daca este cazul)

 • copie certificat nastere