Curs Arhivar Bucuresti la doar 500 ron

Duration

30 Days

Price

108 €

LocationCursul de ARHIVAR  vizeaza dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor practice ale participantilor in vederea gestionarii si punerii la dispozitia publicului a documentelor create de institutiile publice si de organizatiile private. Certificarea de arhivar este obligatorie pe piata muncii, intrucat, conform art. 31 din legea Arhivelor Nationale, nr. 16 din, fiecare organizatie, publica sau privata are obligatia sa isi organizeze un compartiment de arhiva, administrat de personal specializat si responsabil in probleme de arhiva ce va fi format in acest sens. Unitatile publice si cele private (firmele) vor trebui sa isi insereze in propriile organigrame personal calificat in domeniul ARHIVAR.


Grup tinta: Cursul se adreseazatuturor persoanelor interesate sa isidesfasoare activitatea in cadrul compartimentelor sau structurilor creatoare de arhive sau in depozitele de arhiva.


Perioada de desfasurare:august –eptembrie
Sesiune teoretica cu prezenta 1:–august 2018Sesiune teoretica cu prezenta 2: 3 –eptembrie 2018
Practica asistata: 4 –eptembrie 2018
Examinare :eptembrie 2018


Locatie: Str. Episcopul Chesarie, Nr, sectorBucuresti


Teme abordate:


 


►Legislatie specifica: Legea Arhivelor Nationale nru modificarile si completarile ulterioare; Hotararea de Guvern nr. 27 dirivind petitiile; Legea nrrivind accesul la informaţiile de interes public; Rezoluţia Consiliului UE din 6 mai 2003 asupra arhivelor din statele membre (2003/C113/02);


► Standardele Internaţionale elaborate de Consiliul Internaţional al Arhivelor


► Redactarea nomenclatorului arhivistic;
► Gestionarea fondului documentar;
► Prelucrarea documentelor;
► Utilizarea informaţilor din documente;
► Conservarea arhivei în depozit;Gestionarea si depozitarea arhivei; Termene de pastrare a arhivei


►Raportaricatreinstitutii abilitate
►Inregistrareasolicitarilor privind eliberarea de documente;
► Depistarea documentelor referitoare la informaţiile solicitate;
►Intocmirea / eliberarea actelor specifice si pastreaza modul de evidenta a actelor solicitate/eliberate;
► Recuperarea arhivei si eliberarea copiilor din arhiva


Cursul de ARHIVAR este un curs ACREDITAT DE CNFPA / ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul EducatieiNationale, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel naţional cat si in Uniunea Europeana.


Mai multe informatii sunt disponibile pe 


Examen conform programarii ANC:  • proba teoretica: test grila

  • proba practica: proiect dezvoltat individual/grupa de cursanti


Documente necesare la inscriere:  • cerere inscriere

  • copie diploma studii medii

  • copie CI

  • copie certificat casatorie (daca este cazul)

  • copie certificat nastere