Job details

Specialist resurse umane

This job is no longer active, check out similar jobs.
Career level
Middle (2-5 years)
Employment type
Full time
Address
Number of vacancies
1

ANUNȚ RECRUTARE

Nr. 21897

Societatea EnergoNuclear . a fost creată in 2009 și este Compania care are ca obiectiv construcția, punerea în funcțiune și operarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, având tehnologie tip CANDU. În prezent, SN Nuclearelectrica SA deține 100% din acțiunile EnergoNuclear.

Societatea EnergoNuclear . recrutează personal în vederea ocupării postului de specialist resurse umane (perioadă nedeterminată, loc de muncă - București) din cadrul Direcției Generale.

Cerințe specifice postului:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic, științe sociale (juridice, administrative, economice, etc.), științe umaniste (filologie, filozofie, etc.)

- condiții generale de participare la concurs:

 • vechime: minim 3 – 5 ani în domeniul resurselor umane;

 • certificări, autorizări/atestări profesionale, cursuri în domeniul resurselor umane;

 • cunoaștințe de legislația muncii și a procesului de recrutare;

 • cunoaștințe de utilizare avansată cel puțin a programelor Office (word, excel, power point, etc.), a programelor ce permit documentarea pe Internet, a programelor legislative;

 • cunoaștințe de limba engleză - nivel mediu;

 • abilități foarte bune de comunicare și relaționare;

 • abilități de organizare și planificare a activităților;

 • capacitatea de a lucra în echipă, dar și individual.

Constituie avantaje:

 • experiență mai mare de 5 ani în domeniul resuselor umane;

 • cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Energetic Național;

 • atestat inspector resurse umane;

 • lucrul în REVISAL;

Responsabilități, atribuții și sarcini ale postului:

 • întocmește dosarele de personal ale angajaților, începând de la încheierea contractului individual de muncă, modificarea, suspendarea și terminând cu încetarea acestuia;

 • formulează și comunică angajaților modificările contractuale;

 • emite și ține evidența documentelor eliberate pentru angajați;

 • actualizează în permanență baza de date a societății;

 • centralizează și organizează programele de training pentru salariații societății;

 • asigură întocmirea tuturor formalităților privind organizarea și desfășurarea concursurilor de angajare;

 • participă la elaborarea de proceduri de lucru privind principalele activități de resurse umane.

Data limită de depunere a CV-urilor de candidatură este: 19 noiembrie 2021.

Proba de evaluare, constă în : interviu on-line cu înregistrare audio-video (cu acordul prealabil al candidatului).

Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

 1. Alte informații: -

- Bibliografie:

 • Legea nr. 53 din 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 263 din 2010 – privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • HG nr. 905 din  2017 privind registrul general de evidență a salariaților;

 • Legea nr. 62 din 2011 – Legea dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 227 din 2015 – privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (aspecte fiscale/beneficii în legătură cu forța de muncă);

 • Legea nr. 31 din 1990 – privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordonanța de urgență nr. 109 din 2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Regulamentul (UE) nr. 679 din 2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE.