Job details

SPECIALIST MANAGEMENT CREANȚE

Career level
Entry (0-2 years), Middle (2-5 years), Senior (5-10 years)
Employment type
Full time
Spoken languages
English - Medium
Number of vacancies
1

Obiectivele postului

 • Răspunde pentru managementul recuperării creanţelor pentru clienţii companiei;

 • Operează zilnic încasările, conciliează încasările cu facturile conform procedurii aplicabile;

 • Confirmă lunar tranzacțiile cu procesatorii de încasari și obține facturile;

 • Răspunde de restituirea sumelor încasate eronat prin canalele existente și le operează în WFM;

 • Transferă lunar încasările din WFM în Charisma;

 • Urmărețte situația clienților pe vechimi și aplică procedura aprobată la nivelul companiei privind recuperarea creanțelor;

 • În conformitate cu procedurile în vigoare, demarează și implementează acțiunile privind clienţii în insolvenţă şi/sau litigiu;

 • Iniţiază acţiuni şi propune măsuri de îmbunătăţire a proceselor de colectare a încasărilor;

 • Ține evidența și transmite Notificările și Somațiile de neplată, conform Procedurii în vigoare;

 • Ține evidența și transmite către prestatorul extern creanțele pentru recuperare pe cale amiabila, conform Procedurii în vigoare;

 • Iniţiază recuperarea pe cale legală a creanţelor incerte, pregătind documentaţia necesară şi transmiterea ei către Biroul Juridic;

 • Ține evidența și propune vânzarea creanțelor care nu pot fi încasate pe cale amiabilă, conform Procedurii în vigoare;

 • Răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a creanțelor, inclusiv analiză, prognoză, cereri din partea managementului;

 • Participă la proiecte, din punct de vedere financiar;

 • Intocmește rapoarte clienți/creanțe, solduri către Parteneri (săptămânal) sau Management;

 • Actualizarea și îmbunătățirea procedurilor de lucru, în cadrul compartimentului.

Cerinţele postului:

 • Educaţia necesară: Studii superioare economice finalizate cu diplomă de licența.

 • Experienţă în domeniul: Minim 1 ani în domeniul financiar/contabilitate.

 • Cunoştinte legislaţie: Legislatia de impact în domeniul de activitate.

 • Cunoașterea limbii engleze.

 • Cunoștințe IT: Deprinderi utilizare MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Altele:

 • Capacitate de lucru în mediu structurat.

 • Abilitati organizatorice, de comunicare și de lucru în echipă.

 • Capacitate de respectarea a termenelor și prioritizare a sarcinilor.

 • Atitudine pozitiva.

 • Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerintele postului.

 • Permis de conducere, categoria B.

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nrCladirea Multinvest, etaj, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr„GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesați: