Career level

Senior (5-10 years), Executive (>10 years)

Spoken languages

English

Job Address(es)

I recruit candidates willing to relocate

Yes

Gross salary / month

1000 - 1500 €


Compania noastră se află în căutarea unui profesionist în domeniul Managementului de Proiect în producție industrială pentru divizia Producție Structuri Metalice, un om analitic și inovator, pasionat de inginerie și de eficientă economică, cu reale abilități de lucru cu oamenii și de conducere, pentru a se alătura echipei Quantum.

Candidatul ideal:

  • are studii superioare tehnice, de preferat (dar fără a ne limita) în domeniul construcțiilor metalice sau în inginerie, dar cu cunoștințe suficiente în aspectele economico-financiare și de analiză raport cost-beneficiu ale unui proiect care implică producție industrială, asamblari/sudură/prelucrări mecanice, suplimentate de cursuri și specializări în managementul de proiect și în instrumente specifice (soft-uri inginerești, de proiectare, ERP, Project Management, devizare, supply chain și logistică etc);
  • are experienţă reală pe un post similar de minim 3 ani și un traseu profesional care să treacă prin cât mai multe faze ale unui proiect de tip fabricație; familiarizat cu ofertarea, calcul de antemăsurători, calculul și monitorizarea nevoilor de resurse, utilizarea normelor de consum de resurse - specifice domeniului;
  • este o persoană responsabilă și atentă la detalii, cu capacitate ridicată de analiză, planificare și prioritizare, culegere şi corelare a informațiilor și cu excelente abilitați de comunicare (verbal și scris, inclusiv în engleză), cu capacitate de conducere și coordonare a unei echipe de profesioniști.

 

Constituie avantaje importante pentru ocuparea funcției: cunoașterea materialelor cu care se lucrează (laminate, table groase, oțeluri speciale, sisteme vopsire etc), a timpilor tehnologici de execuție și a metodelor şi proceselor de construcție industrială, cunoștințe și abilități în lucrul cu AutoCAD - vizualizare, instrumente 3D - activități gestionate de sisteme integrat de tip ERP, pachetul Microsoft Office (în special nivel avansat de Excel), cunoștințe în tehnologia mașinilor CNC.

Descrierea jobului

Postul este poziționat în echipa de top management și reunește în sfera de responsabilități coordonarea tuturor proiectelor de producție structuri metalice desfășurată pe platforma industrială a Quantum Group, cu rol de manageriere, bugetare, planificare, analiză a fluxurilor generate de zona de producție.

Poziția se află în subordine directă a Manager General și Executiv Manager, având o foarte intensă colaborare cu zona tehnică de Execuție și cu departamentele de suport proiect (Aprovizionare-Logistică, Comercial, Proiectare, Cost Control).


Capitolele principale de responsabilități sunt:

Managementul normelor interne și al centrelor de cost: gestionarea și revizionarea librăriei de norme interne de consum și ofertare, îmbunătățirea continuă a modul de urmărire a raportului cost-venit.

Ofertare – contractare: preluarea cererilor de ofertă de pe toate canalele în legătură cu divizia pe care o conduce, studierea integrală a documentației având suportul tehnic al colegilor din Execuție, elaborarea de structuri arborescente de proiect și încadrarea pe normele interne și identificare a prețului de cost, clarificări cu potențiali beneficiari și relaționarea cu aceștia pe timpul ofertării, relaționarea cu toate departamentele pentru întocmirea ofertei sau documentației cerute: Calitate, Proiectare, Execuție, Aprovizionare, elaborarea și redactarea ofertei și transmiterea către beneficiar sau/și comercial.


Planificare: este responsabilul principal de macro-planificare anuală-trimestrială-lunară (nivel 1 și 2) și prioritizări săptămânale; monitorizarea planificărilor de nivel 3 (work order săptămânal) și nivel 4 (work order zilnic) - respectarea planificării, sesizarea abaterilor, propunerea de îmbunătățiri etc; studiază rapoartele de progres venite din Execuție, studiază statusul aprovizionărilor care pot constitui risc în planificare, status proiect tehnic etc, ține sub control elementele de risc în planificare, impulsionând și venind proactiv cu soluții.

Management de resurse: identificarea momentelor și pachetelor de resurse necesare, plasarea nevoilor de resurse în sistem spre aprovizionare, urmărirea statusului și impulsionarea proceselor, responsabil de prezența/disponibilitatea resurselor pentru Execuție pentru menținerea planificării; analizează rapoartele centralizate de consum (manoperă, utilaje, transport, cheltuieli, materiale), validează încadrarea pe centrele de analiză, monitorizează performanțe de cost și sesizează depășiri, trend incorect sau erori.

Urmărirea derulării proiectului și a contractului: comunică și colaborează permanent cu toate departamentele implicate în proiect pentru elaborarea planificării, îmbunătățirea rezultatelor, implementarea de modificări, recalibrări, revizii; urmărește toate datele venite din departamente (Execuție - Aprovizionare - Calitate) și monitorizează permanent proiectele, urmărind maximizarea performanțelor de timp, cost / beneficiu; este poziția responsabilă de îndeplinirea angajamentelor contractuale, (tehnice dar și de natură timp, milestone-uri etc).

Relaționare cu clienții: manageriază, avizează și direcționează documentele proiectului tehnic care au stat la baza ofertei; relaționează cu clienții, obține feedback, comunică rapoarte de status și progres, propuneri de derogări, etc; preia, analizează și evaluează propunerile beneficiarilor și ia decizia contractuală în consecință.

Îmbunătățire continuă: propune continuu soluții de îmbunătățire, creștere a acurateții măsurării/estimării, propune tranzacții și fluxuri; participă la dezvoltarea sau/și implementare de soluții IT suport care să îmbunătățească siguranță, calitatea și acuratețea rezultatelor.

Alături de compania noastră veți intra într-o echipă dinamică și puternică, cu o gândire modernă și folosind cele mai actuale instrumente de management. Veți beneficia de un pachet salarial atractiv, corelat cu nivelul poziție și cu performanță, precum și de oportunități de dezvoltare personală și profesională, compania noastră având o deschidere în creștere și către piețele externe.

QUANTUM GROUP prin intermediul firmelor din grup, este lider regional și unul reprezentativ la nivel național în domeniul producției structurilor metalice și a construcțiilor industriale la cheie (hale metalice, facilități industriale, construcții speciale), efectuând antrepriză generală, dar și producție proprie pe diverse segmente. Zone deservite: Finlanda, Norvegia, Germania, UK, Elveția, România, având peste 50% rată de export.

Astfel, se asigura soluții la cheie în domeniul construcțiilor industriale:

- Proiectare 3D rezistență (metal-beton) + arhitectură;

- Uzinare și montaj structuri metalice – 5000 t/an;

- Executarea de fundații și elemente de rezistență beton;

- Producție, comerț și montaj de elemente de închidere (panouri sandwich, table cutate, tâmplărie, porți secționale, luminatoare, etc);

- Antrepriză generală în domeniul halelor industriale metalice și prefabricate - România;

Numărul de angajați este de, organigramă conținând Ingineri, Proiectanți, Management, Personal specializat în producție și șantier.