Job details

Sef santier constructii

Career level
Entry (0-2 years), Middle (2-5 years), Senior (5-10 years), Executive (>10 years)
Employment type
Full time
Address
Number of vacancies
2

INGINER  TERASAMENTE, DRUMURI, LUCRARI EDILITARE.

 

1. Candidatul ideal:

- Studii superioare cu profil tehnic, calificare ca inginer constructor, drumuri;
- Experienta de minim trei ani pe o pozitie similara - nu este conditie eliminatorie;
-Competente tehnice - cunostinte legate de constructii drumuri si poduri sau constructii civile si industriale;
- O buna cunoastere a programelor de devize, acolo unde este cazul;
- Capacitatea de a lucra pe proiecte cu respectarea termenelor limita impuse de acestea;
- Abilitati de organizare, coordonare si comunicare persuasiva;
- Permis categoria B;

Prezentarea pozitiei:

-Coordonarea, urmărirea şi controlul lucrării cu respectarea planurilor şi termenelor de execuţie - recepţia echipamentelor şi materialelor în şantier, coordonarea activităţii de predare-preluare a frontului de lucru
- Coordonarea subcontractorilor şi a personalului în şantier, urmărirea respectării termenelor şi luarea măsurilor necesare pentru respectarea acestora, verificarea respectării standardelor de calitate şi a metodelor de execuţie, a încadrării în bugete
.- Întocmirea tuturor documentelor necesare pentru buna gestionare a personalului( aproximativde oameni), echipamentelor şi materialelor încredinţate.
- Întocmirea şi semnarea tuturor documentelor ce ţin de lucrările coordonate – situaţii de lucrări, raportări periodice, pontaje.
- Participarea la recepţia internă a lucrărilor şi la predarea acesteia către beneficiar.
 

 2. Candidatul ideal

- Studii superioare tehnice (inginer constructor);
- Experienta de lucru in domeniul constructiilor,terasamentelor  minim 5 ani;
- Flexibilitate in program si decizii, disponibilitate la program prelungit;
- Abilităţi de planificare, organizare şi coordonare a activităţilor desfăşurate;
- Persoană foarte organizată, cu un spirit de observaţie dezvoltat şi orientare către detalii;
- Experienta in coordonarea subcontractorilor si a tuturor entitatilor implicate in derularea proiectelor;
- Foarte bune abilitati de comunicare;
- Foarte bune competente de organizare, planificare, coordonare, control, capacitatea de a lua decizii;
- Capacitate de analiza si sinteza, orientare catre respectarea termenelor si atingerea rezultatelor finale.

Descrierea jobului

- Organizează activitatea echipelor și coordonează execuția lucrărilor;
- Urmărește realizarea lucrărilor în termen și controlează calitatea lucrărilor executate;
- Asigură asistență tehnică;
- Urmăreşte şi coordonează unele activităţi directe de execuţie ale subcontractorilor și furnizorilor de servicii;
- Administrează documentele la nivelul lucrărilor gestionate;
- Elaborează documentele privind planificarea derulării lucrărilor şi realizează situaţii privind stadiul lucrărilor;
- Întocmește necesarul de materiale pentru lucrări specific;
- Urmărește utilizarea în lucru a echipamentelor de muncă;
- Urmărește și respectă execuția lucrării în conformitate cu documentația de execuție, prescripțiile tehnice aplicabile;
- Răspunde de execuția lucrărilor de construcții si de montaj, și de efectuarea înregistrărilor aferente, de respectarea termenelor din contracte.

Se ofera:
-pachet salarial actractiv, in functie de rezultate, bonuri de masa, contract de munca, etc;
-posibilitatea de a lucra intr-o echipa dinamica; loc de munca stabil;
-posibilitatea de instruire si perfectionare;