Job details

INACTIVE AD: The employer is not currently actively recruiting for this position, but you can apply for the ad.

Șef Contabil

Career level
Senior (5-10 years), Executive (>10 years)
Employment type
Full time
Spoken languages
English - Advanced
* all languages are compulsory
Address
Number of vacancies
1

Descrierea postului:

 • Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 
 • Asigură organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale societății; 
 • Organizează și coordonează contabilitatea operațiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor elemente patrimoniale precum și contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare; 
 • Verifică dacă documentele contabile sunt corect și complet înregistrate în aplicație;
 • Urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului;
 • Răspunde de consemnarea corectă și la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul societății și de înregistrarea cronologică si sistematică în evidența contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 • Asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiilor societății față de bugetul statului și terți în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 
 • Organizează, conduce și controlează activitatea departamentului de Contabilitate;
 • Răspunde de relația cu autoritatea fiscală;
 • Reprezintă societatea în comunicarea cu autoritățile fiscale, audit intern/extern, parteneri externi ;
 • Menține o comunicare eficientă cu partenerii externi ai societății.

Cerințe:

 • Absolvent(ă) studii superioare economice;
 • Minim 5 ani experiență într-o funcție similară;
 • Cunoștințe solide de contabilitate;
 • Cunoștințe foarte bune de legislație financiar – contabilitate;
 • Cunoștințe bune operare PC (Word, Excel);
 • Limba engleză avansat (scris,vorbit,citit).