Job details

ȘEF CENTRU

Responsive Employer
This job is no longer active, check out similar jobs.
Career level
Middle (2-5 years), Senior (5-10 years)
Employment type
Full time
Address
Number of vacancies
1

Obiectivele postului

 • Organizează, planifică și coordonează la nivel de Centru:

  • activitățile de revizii și verificări și livrarea de servicii specializate, eficiente și de calitate în aria de responsabilitate;

  • activitatile de verificări tehnice periodice, a aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apă caldă cu putere P≤400 kW şi cazane de abur de joasă presiune cu debit Q≤0,6 t/h şi a arzătoarelor cu combustibil gazos şi/sau lichid (VTP), incluzând construirea, operarea şi întreţinerea acestei activitatăţi pentru a asigura operarea ei eficientă;

  • activitățile de mentenanță, a aparatelor care intră sub incidența PTA1 pentru asigurarea securității și confortului clienților;

  • activitățile de reparații și intervenție la instalațiile electrice de joasă tensiune și echipamentele aferente;

  • activitățile proiectelor E.ON :

  • instalații termie și centrale termice

  • instalații aer condiționat

  • instalații panouri fotovoltaice și alte proiecte proprii companiei sau din Grupul E.ON

 • Monitorizează gradul de retenție a clienților, minimalizarea pierderilor de clienți, și se preocupă de creșterea portofoliului de clienți precum și asigurarea satisfacției clienților în privința servicilor livrate;

 • Monitorizează încărcările de montaje centrale efectuate de către echipele din teren pe site-urile producătorilor și raportează PIF-urile și intervențiile în garanție în scopul decontărilor;

 • Gestionează, preia și distribuie comenzi de lucru din aplicațiile și interfețele utilizate către experții EAST și/sau subcontractanți;

 • Asigură suport pentru Managerul Regional;

 • Răspunde de încadrarea cheltuielilor în plafonul alocat și realizarea venitului la nivelul bugetat pentru centrul coordonat – urmărește P&L, raportează și acționează în consecință în cazul fluctuațiilor;

 • Realizează analize, rapoarte prestabilite sau solicitate cu privire la stadiul îndeplinirii activităților din aria de repsonsabilitate și alte rapoarte solicitate;

 • Participă la implementarea proiectelor la care este desemnat pentru a oferi suport managerilor de proiect pentru proiectele în derulare și cele noi;

 • Analizează, periodic, indicatorii proprii centrului coordonat, propune și urmărește implementarea acțiunilor corective;

 • Evaluează personalul din subordine și propune măsuri de dezvoltare personală și profesională cât și măsuri de optimizare a activității din aria de responsabilitate;

 • Organizează și asigură arhivarea fizică sau electronică a documentelor centrului;

 • Coordonează și răspunde de verificarea în termen a tuturor aparatelor de măsură/detecție aflate în dotarea personalului din subordine.

Cerinţele postului:

 • Studii superioare finalizate cu examen de licenta;

 • Experiență în coordonare personal minim 3 ani.

 • Experienţă în activitățile de prestări servicii

 • Cunoştinte de legislaţie: cu impact în domeniul de activitate;

 • Cunoștințe limbi străine: engleză—nivel conversație;

 • Cunoștințe IT: deprinderi utilizare MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

Altele:

 • Abilităţi deosebite de coordonare, lucru în echipă, comunicare;

 • Abilităţi de prioritizare a sarcinilor cu respectarea termenelor;

 • Capacitate de planificare, control, organizare şi prioritizare a sarcinilor;

 • Abilități de lucru în mod structurat și strategic;

 • Abordare proactivă şi creativă de rezolvare a problemelor;

 • Nivel ridicat de cunoaștere a managementului schimbării;

 • Abilități de leader și relaționare interpersonală;

 • Angajament profesional la nivel ridicat;

 • Permis de conducere auto cat. B;

 • Mobilitate: deplasări, delegaţii.

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nrCladirea Multinvest, etaj, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr„GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesați: