Career level

Middle (2-5 years)

Spoken languages

English

Job Address(es)

Gross salary / month

700 - 800 €

This job is inactive, but you can still send your resume to the company


Responsabilitati:

-Pregatirea,lansarea si urmarirea comenzilor de achizitie pentru orice materiale care sunt solicitate prin Specificatii.
-Pregatirea si lansarea cererilor de oferte externe,purtarea corespondentei externe (fax,mail) cu furnizorii de materiale din domeniile principale si secundare.
-Analiza ofertelor din punct de vedere comercial.
-Participarea la selectionarea furnizorilor pe domeniile alocate.
-Derularea contractelor cadru cu furnizorii principali si comenzile punctuale cu ceilalti furnizori.
-Participarea la negocierea contractelor cu furnizorii din domeniiile alocate in fisa postului.
-Redactarea comenzilor si altor documente contractuale.
-Purtarea corespondentei contractuale cu furnizorii alocati si urmarirea indeplinirii clauzelor prevazute in contracte.
-Informarea furnizorului si urmarirea solutionarii neconformitatilor aparute la achizitii.
-Evaluarea furnizorilor din portofoliu.
-Aplicarea principiilor si politicillor firmei in domeniul achizitiilor, apararea in orice situatie a intereselor firmei si promovarea imaginii acesteia.