Job details

INACTIVE AD: The employer is not currently actively recruiting for this position, but you can apply for the ad.

Referent achizitii publice

Career level
Entry (0-2 years)
Employment type
Full time
Address
Number of vacancies
1

REFERENT/ SPECIALIST ACHIZITII PUBLICE

 Conditie: studii medii/ superioare 

- cunostinte operare SICAP 
- cunoaşterea legislaţiei aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice.

- experienta minim 1 an


Atributii si responsabilitati: - cunostinte operare SICAP

- Identificarea anunturilor publicate pe SICAP privitoare la contractele de achizitii publice; 
- Realizarea documentatiei cerute prin caietul de sarcini si fisa de date cu privire la conditiile de eligibilitate si asigurarea conformitatii cu cerintele impuse;
- Formularea solicitarilor de clarificari, adrese, contestatii;
- Mentinerea unei legaturi permanente cu autoritatea contractanta si formularea prompta si in termen a raspunsurilor la solicitarile acesteia;
- Completarea formularelor;
- Intocmirea si verificarea dosarului licitatiei publice;
- Inchiderea ofertei;