Job details

Operator Sudor

This job is no longer active, check out similar jobs.
Career level
Middle (2-5 years)
Employment type
Full time
Address
Number of vacancies
2

     Operatorul sudor executa lucrări de remediere prin brazare si încărcare cu material dur a sculelor de frezare si remedieri prin lucrări de sudura a echipamentelor folosite in operațiuni de intervenții si reparații sonde.

   Operatorul sudor îndeplinește suplimentar si atribuții specifice operatorului mecanic si executa lucrări de demontaj, remediere, înlocuire si reasamblare a echipamentelor folosite in operațiuni de intervenții si reparații sonde .  

 • Răspunde de pregătirea aparatelor de sudura (generator, convertizor, invertor, arzător, etc.), a sculelor si echipamentului de protecție adecvat;
 • Răspunde de pregătirea operației de sudura, asigurând materialele adecvate (de ex.: electrozi, sarma, pasta flux, butelii gaze) si a confecțiilor ajutătoare (de ex.: manșoane, gulere de întărire, etc.);
 • Se asigura ca s-a eliberat un permis de lucru cu foc valabil daca lucrează in zone de risc;
 • Alege si respecta condițiile tehnice specificate in funcție de caracteristici ca: metoda sudare, tip material sudat, material adaos, grosime, inclinare si viteza sudare, material frezat;
 • Răspunde pentru controlul temperaturilor de preîncălzire si revenire a materialelor brazate sau sudate;
 • Cunoaște instalațiile cu care lucrează si procedeele de sudura cu arc electric, oxiacetilenic si brazare.
 • Supraveghează si verifica zilnicic starea tehnica a instalațiilor de sudura din dotare (ex: alimentare cu gaze, sistem exhaustare; cuve revenire termica, masa de sudura) si a echipamentului de sudura;
 • Întreține punctul de depozitare a buteliilor de gaze;
 • Participa ca mecanic la executarea operațiilor de reparare si întreținere a echipamentelor si sculelor workover;
 • Verifica starea de funcționare a sculelor si echipamentelor workover cu scopul de a depista eventuale defecțiuni;
 • Efectuează lucrări de reparații (curățire, demontaj, constatare, remedieri mecanice, înlocuire piese de schimb, montaj si probe),la timp si de calitate;
 • Remediază deficiențele de reglaj, elimină sursele de zgomot, vibrații, gaze nocive, etc.;
 • Efectuează si consemneze in fise măsurătorile mecanice;
 • Efectuează lucrări de întreținere (de ex.: reglaje, verificări si înlocuiri lichide, gresări, strângeri, înlocuiri piese de schimb si consumabile, etc.);
 • Întreține si operează moto / elector stivuitoarele in vederea transportului si manipulării sculelor si echipamentelor in atelierul de reparații, in zona de spălare sau in zona de depozitare.

Cerințe:

 • Școală profesionala sau studii medii;
 • Calificare mecanic sau lăcătuș mecanic;
 •  Calificare sudor;
 • Experiență profesională relevantă de minim 3 ani;
 • Cunoștințe despre sculele de frezare si operațiuni de frezare in sonde;
 • Cunoștințe despre materiale dure pentru reîncărcarea sculelor de frezare folosite in operațiuni de reparații sonde;
 • Cunostinte si experienta in activitatea de brazare ( lipire ) conform EN ISO 13585
 • Cunostinte si experienta in sudarea cu gaz inert ( 135-MAG / 131-MIG) conform EN ISO 9606
 • Cunostinte privind operarea unui strung ( masina de strunjit ) pentru a aduce la dimensiunea corespunzatoare echipamentele reconditionate sunt considerate un avantaj.