Career level

Entry (0-2 years)

Spoken languages

Romanian

Job Address(es)

Gross salary / month

400 - 600 €


Executa lucrari de sapatura, umplutura, transport materiale de constructii la dispozitia sefului ;

Executa lucrari de intretinere, curatire in incinta societatii;

Executa orice lucrari dispuse de conducatorul locului de munca , respectand intocmai prevederile normelor specifice de protectie a muncii si PSI , atat la activitatile desfasurate in perimetrul societatii , punctele de lucru ale acesteia , cat si la tertii beneficiari , fiind direct raspunzator de respectarea acestor norme ;

Respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, urmareaste  să aplice cu stricteţe normele şi instrucţiunile privind desfăşurarea procesului de producţie, îndeplineste cu simţ de răspundere îndatoririle de serviciu

Respecta programul de lucru şi  îndeplineste sarcinile de serviciu date de seful direct, să respecte şi să îndeplinească deciziile, dispoziţiile, instrucţiunile scrise sau verbale transmise de seful lui direct.