Job details

Manager Calitate

This job is no longer active, check out similar jobs.
Career level
Entry (0-2 years), Middle (2-5 years), Senior (5-10 years)
Employment type
Full time
Number of vacancies
2

Atributii principale/ Responsabilitati

 • Procedeaza la educarea, instruirea si motivarea pentru management integrat calitate/ mediu/ SSM a personalului;
 • Anual, identifica si participa la stabilirea obiectivelor departamentale si individuale, avand in vedere obiectivele generale ale firmei;
 • Propune alocarea resurselor necesare realizării obiectivelor propuse;
 • Identifica oportunitati de afaceri;
 • Monitorizeaza si verifica activitatea personalului. Aplica măsuri menite să conducă la eficientizarea activităţii personalului, periodic, obiectiv şi documentat;
 • Organizeaza si participa la întâlniri/ şedinţe/ instruiri în cadrul departamentului;
 • Propune masuri si solutii de eficientizare a activitatii sau de stingere a neconformitatilor inregistrate;
 • Propune si implementeaza măsuri de îmbunătăţire a activităţii din departament;
 • Procedeaza la evaluarea furnizorilor;
 • Mentine si imbunatateste sistemului de management integrat calitate/ mediu/ SSM;
 • Procedeaza la stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii;
 • Procedeaza la tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective;
 • Asigura si implementeaza tehnicile, metodele si instrumentele specifice managementului integrat calitate/ mediu/ SSM;
 • Procedeaza la implementarea si mentinerea sistemului de management integrat calitate/ mediu/ SSM;
 • Procedeaza la elaborarea politicii in domeniul managementului integrat calitate/ mediu/ SSM;
 • Procedeaza la implementarea politicii in domeniul managementului integrat calitate/ mediu/ SSM;
 • Procedeaza la organizarea functiunii “calitate”;
 • Procedeaza la elaborarea si urmarirea programelor de audit;
 • Monitorizeaza efectuarea inspectiilor in domeniu;
 • Are atributii privind managementul resurselor umane:
 • Desfasoara activitati de analiza si elaborare rapoarte specifice:
 • Participa la elaborarea si monitorizarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC-ul):

 Cunostinte, studii si experienta

 • Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc;
 • Cunoasterea standardelor si legislatiei aplicabile in domeniul de activitate;
 • Studii superioare tehnice;
 • Cursuri postuniversitare de managementul calitatii, formator, etc;
 • Cunostinte operare PC – MsOffice (word, excel, outlook);
 • Cunostinte de limba engleza (scris/ vorbit) – nivel mediu/ avansat;
 • Experienta pe un post similar, minim 3 ani;
 • Fara antecedente penale;
 • Permis: categ. B