Job details

Inginer Instalatii pentru constructii - executie

Responsive Employer
Career level
Entry (0-2 years), Middle (2-5 years), Senior (5-10 years)
Employment type
Full time
Spoken languages
English - Medium
Address
Number of vacancies
2

OBIECTIV

Coordonarea activitatilor de executie a lucrarilor de instalatii pentru constructii.

CERINȚE

 • Absolvent al Facultății de Instalații pentru constructii
 • Experienta de minim 3 ani
 • Cunoștințe bune de utilizare computer: MS Office, Microsoft Project, Autocad
 • Limba engleză, germană sau franceză constituie un avantaj
 • Capacitate de organizare și viteză de reacție la solicitări
 • Seriozitate și confidențialitate
 • Atitudine pro-activă, spirit de echipă și analitic
 • Abilități de comunicare
 • Carnet de conducere cat. B

DESCRIERE ROL

Inginerul Instalatii pentru Executie are urmatoarele sarcini si obligatii:

 • Verifica documentația care i-a fost pusa la dispoziție pentru realizarea proiectului, atât din punct de vedere tehnic (soluții și cantități de materiale) cât și financiar
 • Intocmește graficul de execuție al lucrării. Pe parcursul derulării proiectului actualizează graficul de execuție în funcție de realitatea din șantier și a ședințelor de coordonare
 • Asigură asistență și supervizează echipele în șantier pentru realizarea instalațiilor în conformitate cu documentația;
 • Acordă sprijin tehnic / soluții echipelor din șantier
 • Participă la toate comandamentele de șantier
 • Verifică zilnic stadiul de execuție al lucrărilor, precum și rapoartele de lucru ale echipelor de execuție
 • Realizează pontajul echipelor de execuție
 • Verifică și aprobă comenzile și necesarele de materiale din șantier
 • Intocmește situațiile de lucrări și se asigură de semnarea lor, după care le transmite colegilor spre facturare
 • Verifica situațiile de lucrări emise de subcontractori (dacă este cazul) și le aprobă facturile emise în conformitate cu acestea
 • Intocmește procesele verbale de lucrări și de faze determinante în conformitate cu cerințele din proiect și legislația în vigoare și se asigură de semnarea lor la timp pe parcursul derulării proiectului
 • Se ocupă de un proiect de la faza de contractare până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, urmărind încadrarea în buget, termenele de execuție și respectarea standardelor și cerințelor de calitate
 • Asigura securitatea și siguranța muncii pe șantier

        

         Locatie: Sibiu

         Departament: CON-A MEP