Job details

Inginer Chimist

Career level
Middle (2-5 years), Senior (5-10 years)
Employment type
Full time
Spoken languages
English - Advanced
Number of vacancies
1

Adecco Permanent Placement , lider national recruteaza pentru unul din clientii sai, o companie multinationala reprezentativa la nivel national, care activeaza in domeniul productie de ingrasminte chimice, un Specialist Managementul Responsabil al Produselor (Inginer Chimist).


Profil Candidat:

 • Absolvent de invatamant superior de specialitate (de preferință chimist/inginer chimist).
 • Instruire privind transportul rutier al marfurilor periculoase – atestat de consilier ADR.
 • Instruire si formare privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor periculoase – înregistrarea dosarelor produselor (REACH).
 • Instruire și formare privind legislația precursorilor de explozivi.
 • Instruire și formare privind autorizarea îngrășămintelor


Reponsabilitati Generale:

 • Respecta RI si prevederile CCM aplicabil;
 • Respecta regulile si procedurile companiei;
 • Asigura respectarea confidentialitatii drepturilor salariale si a altor drepturi asimilate acestora;
 • Participa la programul de pregatire profesionala;
 • Participa la sesiunile de evaluare a performantei; 
 • Contribuie la formarea noilor angajati;


Atributii Specifice:

Elaboreaza, redacteaza, inregistreaza si reactualizeaza documentele necesare dezvoltarii si implementarii de produse conform portofolului: 

 • elaboreaza, revizuieste si reactualizeaza documentatiile tehnice ale produselor: fise tehnice, fise cu date de securitate, specificatii tehnice, memorii tehnice, documentatii pentru lansarea in fabricatie a produselor noi si omologarea de produseasigura documentatia tehnica (dosarele) privind produsele societatii si caracteristicile tehnologice de baza;
 • verifica si transmite situatii privind incadrarea in reglementarile legale aplicabile si normele interne;
 • difuzeaza, pastreaza documentele, retrage, inlocuieste exemplarele distruse sau perimate si pastreaza un exemplar al fiecarei modificari pentru documentele editate in sectorul propriu, astfel incat sa se poata identifica modificarile suferite in timp;
 • elaboreaza si monitorizeaza reprezentarea corecta a informatiilor tehnice utilizate pentru realizarea materialelor publicitare, cum ar fi: cataloage, pliante, agende, calendare, spoturi publicitare, aparitii in diverse reviste si cataloage publicitare.


Monitorizeaza activitatea legata de standardizare si autorizare: 

 • face propuneri (si intocmeste lista) pentru completarea si reactualizarea publicatiilor de specialitate;
 • colaboreaza cu Asociatia de Standardizare din Romania sau Camera de Comert si Industrie Mures;
 • asigura corespondenta cu Organisme si Institutii de avizare, autorizare si proiectare privind dezvoltarea si implementarea de produse;
 • colaboreaza cu institute de cercetare in vederea testarii pentru autorizare, a noilor produse;
 • asigura managementul documentelor pentru lansarea in fabricatie a produselor noi si omologarea de produse;
 • realizeaza si supune validarii marcajele pentru saci;
 • colaboreaza cu Autoritatea Rutiera Romana si raporteaza evenimentele/ incidentele inregistrate in timpul transportului substantelor periculoase;
 • este responsabilă cu implementarea și respectarea prevederilor privind precursorii de explozivi;
 • este responsabilă cu implementarea și respectarea prevederilor standardului Product Stewardship;
 • este responsabilă cu implementarea și respectarea prevederilor legislației privind îngrășămintele;
 • indeplineste orice alta sarcina de serviciu suplimentara, dispusa de seful ierarhic, care are un caracter ocazional, temporar si relevant pentru fisa post.