Job details

INGINER

Looking for Premium Talent
Career level
Entry (0-2 years), Middle (2-5 years), Senior (5-10 years), Executive (>10 years)
Employment type
Full time
Address
Monthly net salary
650 - 900 €
Number of vacancies
3

INGINER - DIRECȚIA TEHNICĂ / SERVICIUL DEZVOLTARE INVESTIȚII (3 posturi)

Funcții de încadrare:

1 post  Consilier, clasa I, grad profesional asistent  - minim 1 an experiență.

2 posturi Consilier, clasa I, grad profesional principal  - minim 5 ani experiență.

CERINȚE:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, domeniul de licență ”inginerie civilă”,

CONCURS:

Dosarele de înscriere se depun în perioada: 13 octombrie – 1 noiembrie, în intervalul 08:00-16:30 (Luni-JoiVineri).

Proba scrisă: 22 NOIEMBRIE, ORA 10:00, la sediul Primăriei municipiului Tulcea str. Păcii, nr. 20.

Actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Actele se pot trimite în copie legalizată prin curier.

Relaţii suplimentare și detalii complete (date de contact, tematică și bibliografie, atribuții prevăzute în fișa postului și condiții specifice) sunt disponibile pe site-ul primăriei, secțiunea cariere.