Job details

INACTIVE AD: The employer is not currently actively recruiting for this position, but you can apply for the ad.

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Career level
Middle (2-5 years), Senior (5-10 years)
Employment type
Full time
Spoken languages
English - Beginner , German - Beginner
Address
Monthly net salary
800 - 1000 €
Number of vacancies
1

          STUDIO ART CONSTRUCT este in cautarea unei persoane cu experienta in intocmirea si depunerea documentatiilor pentru licitatii publice in domeniul constructiilor.

         SARCINI SI RESPONSABILITATI:

Raspunde de pregatirea documentatiei, organizarea si derularea participarii companiei la licitatii achizitiilor publice cu respectarea legislatiei in vigoare. De asemenea, elaboreaza rapoarte privind stadiul licitatiilor la solicitarea angajatorului si/sau a Organismului Intermediar.

 • Inregistrarea in sistemul de Achizitii publice/instalarea certificatului digital/recuperare /reinnoire certifical digital.
 • Achizitionarea de pozitii de catalog, publicarea produselor/serviciilor in catalogul electronic
 • Monitorizeaza si urmareste oportunitati de licitatii;
 • Identifica anunturile publicate pe website-urile oficiale (ex: SICAP) cu privire la contractele de achizitii publice;
 • Monitorizeaza statusul licitatiilor pe rol (clarificari, contestatii, amanari, anulari, etc.);
 • Studiaza documentatii de atribuire;
 • Solicita clarificari autoritatilor contractante;
 • Urmareste daca societatea indeplineste conditiile de calificare sau eligibilitate prevazute in documentatiile de atribuire;
 • Intocmeste documentatia solicitata prin caietul de sarcini, fisa de date, etc in vederea participarii la procedurile de achizitii publice;
 • Colaboreaza cu toate departamentele pentru a introduce in oferta toate documentele necesare participarii la licitatii;
 • Urmareste continuu modificarile in legislatia privind achizitiile publice;
 • Analizeaza si selecteaza procedurile de achizitie publicate din domeniile de interes pentru angajator, pe Website-urile oficiale (ex:SICAP);
 • Identifica potentiali parteneri si/sau subcontractanti pentru procedurile de achizitie selectate si gestioneaza documentele aferente acestora, actualizand periodic baza de date;
 • Identifica experti conform pozitiilor solicitate in documentatiile de atribuire si gestioneaza documentele aferente acestora, actualizand periodic baza de date
 • Gestioneaza si pregateste documentele de participare la procedurile de achizitie selectate, conform cerintelor din documentatiile de atribuire si clarificarilor publicate de autoritatile/entitatile contractante si procedurilor interne ale angajatorului
 • Gestioneaza procesul de pregatire a documentatiei solicitate a fi prezentate in cadrul procedurii de achizitie, transmiterea/incarcarea acesteia conform prevederilor aplicabile procedurii respective, gestioneaza si participa la pregatirea raspunsurilor la eventuale solicitari de clarificari inaintate de autoritatile/entitatile contractante
 • Asigura predarea in bune conditii si la timp a ofertei (preia documentele pregatite de celelalte departamente pe care le incorporeaza in oferta finala, conform instructiunilor / cerintelor Autoritatii Contractante)
 • Gestioneaza si participa la pregatirea documentatiilor privind remediile si caile de atac in materia atribuirii contractelor de achizitie publica
 • Online interview
 • Ati lucrat in domeniul licitatiilor publice? Cati ani?
 • Cunoasteti domeniul constructiilor? Ati lucrat in domeniul constructiilor?
 • Ati intocmit documentatii pentru licitatii publice?
 • Specificati vechimea totala in munca.