Career level

Senior (5-10 years), Executive (>10 years)

Spoken languages

English

Job Address(es)

Gross approximate salary / month in euro

1500 €

This job is inactive, but you can still send your resume to the company

Candidatul ideal

 • Studii superioare tehnice: Inginer Construcții Industriale si Civile
 • Operare pe calculator: Microsoft Office –Excel si Word – nivel avansat 
 • Operare AutoCad
 • Experiența in proiecte de construcții civile si/sau industriale, infrastructura – minim 3 ani
 • Experiență de lucru pe șantier
 • Experiența in dezvoltarea colaborării cu beneficiarii proiectelor de la faza de preluare lucrare pana la încheierea acesteia,
 • Experiența in managementul contractorilor: alegere, negociere, urmărire, realizare lucrare, finalizarea lucrării;
 • Experiența in mentenanța construcțiilor industriale/rezidențiale
 • Engleza
 • Permis de conducere

Descrierea jobului

 • Studiază caietul de sarcini si se pronunța asupra posibilităților tehnice si economice de realizare ale lucrării,
 • Participa la întocmirea ofertei tehno-economice a lucrării,
 • Coordonează planificarea activității pe faze si operațiuni, întocmirea graficului de execuție detaliat cu încadrarea in termenul si bugetul încredințat pentru efectuarea lucrării
 • Supervizează activitatea șefilor de echipa care asigura realizarea lucrărilor, precum si activitatea subcontractorilor, reprezentând societatea in relația cu aceștia
 • Participa la ședințele de producție organizate la sediul central sau pe șantier
 • Analizează si monitorizează săptămânal: graficele de lucrări, planurile de acțiune stabilite in vederea diferitelor probleme ce pot sa apară, planul de aprovizionare, programul de lucru al proiectelor gestionate
 •  Asigura managementul comunicării prin coordonarea întregului flux de informații care intra sau iese din proiect (către beneficiar, proiectant, consultanți, subcontractori, autorități publice, companie)
 • Coordonează in permanenta relațiile cu subantreprenorii, clienți, beneficiari pentru rezolvarea in timp util si in bune condiții a tuturor problemelor apărute pe parcursul desfășurării activității 
 • Asigura încadrarea in bugetul încredințat pentru efectuarea lucrărilor, prin urmărirea cheltuielilor efectuate sau preconizate a se efectua
 • Verifica si validează calculații de preț pentru anumite activități si post calcule ale activităților proiectelor
 • Cunoaște piața construcțiilor (materiale, furnizori, prestatori de servicii in domeniul construcțiilor)
 • Participa la toate evenimentele proiectelor (recepții pe faze determinante, recepții parțiale sau finale, inclusiv recepția lucrărilor subcontractanților) asigurând pregătirea adecvata a acestora 
 • Înștiințează beneficiarii cu privire la îndeplinirea condițiilor de recepție la terminarea lucrărilor si recepția finala
 • Urmărește ca pana la data agreata a fiecărei luni, situațiile de lucrări sa fie întocmite si înaintate spre aprobare
 • Urmărește transmiterea la sediul societății a situațiilor de lucrări pt proiectele gestionate, acceptate de beneficiar, pentru facturare, pe luna precedent
 • Vizează situațiile de lucrări si facturile subcontractorilor

 

Beneficii oferite: 

Daca  te vei alătura companiei noastre:
• vei face parte dintr-o echipa tânără, dinamica si competitiva;
• iți vei desfășura activitatea într-un mediu de lucru plăcut si antrenant;
• înveți si lucrezi alături de profesioniști;
• ideile si inițiativele tale sunt încurajate si apreciate;
• vei beneficia de numeroase oportunități de dezvoltare individuala si