Job details

Derulator contracte - electrotehnic

Responsive Employer
This job is no longer active, check out similar jobs.
Career level
Entry (0-2 years), Middle (2-5 years)
Employment type
Full time
Number of vacancies
2

Descrierea jobului :

 • Elaborareaza ofertele de pret pentru proiecte;
 • Asigură administrarea contractului/contractelor alocat(e)
 • Planifică resursele necesare desfășurării proiectului, întocmește graficele de lucrări și urmărește realizarea acestora;
 • Emite pentru fiecare contract necesarul de materiale, echipamente etc.;
 • Raportează  stadiul aprovizionării echipamentelor și materialelor pentru contractele aflate în derulare;
 • Întocmește situația consumului de materiale;
 • Pregătește împreună cu responsabilul logistic echipamentele și materialele pentru livrare;
 • Gestionează toate documentele aferente contractului (contracte, acte adiționale, corespondența, etc.) și asigură arhivarea lor la finalizarea proiectului;
 • Urmărește efectuarea serviciilor de mentenanță conform cerințelor contractuale (revizii planificate/programate, rezolvarea incidentelor);
 • Urmărește încadrarea în bugetul prognozat și hotărăște care sunt instrumentele necesare încadrării in acesta;
 • Colaborează cu  șefii de lucrari, subcontractorii,partenerii din cadrul proiectului pentru realizarea acestuia la termen și în parametrii calitativi specificați în contract;
 • Identifică problemele apărute pe parcursul proiectului și asigură rezolvarea acestora;
 • Elaboreaza devizele de lucrari conform fazelor de executie;
 • Arhiveaza corespunzator toata documentatia si documentele legate de proiect;
 • Organizează recepția lucrării în condițiile specificate în contract;
 • Răspunde de relația cu clientul în perioada de postgaranție și asigură finalizarea lucrărilor prin recuperarea garanției de bună execuție;
 • Menține imaginea companiei și identifică noi oportunități de proiecte;

Abilitati necesare:

 • Absolvent de studii superioare în domeniul electric;
 • Cunoștințe bune de utilizare computer: Microsoft Office, AutoCAD;
 • Limba engleză la nivel conversațional;
 • Foarte bună capacitate de planificare, organizare și coordonare, spirit de echipă;
 • Foarte bun nivel de comunicare, atât verbal cât și în scris;