Job details

INACTIVE AD: The employer is not currently actively recruiting for this position, but you can apply for the ad.

Derulator contract

Responsive Employer
Career level
Middle (2-5 years), Senior (5-10 years)
Employment type
Full time
Address
Number of vacancies
1

Relationeaza cu clientii companiei (inclusiv cu conducerea de top de la nivel central a clientilor).

Centralizeaza statusul de lucrari  – la nivelul ansamblului serviciilor prestate de companie .

Preia, gestioneaza si urmareste incidentele alocate de la transmiterea acestora de catre beneficiar pana la inchiderea lor si incadrarea in termenele contractuale.

   Centralizeaza si analizeaza sintetic toate facturile primite de la subcontractori/ furnizori si a facturilor emise catre beneficiar.

Urmareste planificarea,  derularea si incadrarea in parametrii ofertarii a contractelor cu subcontractorii pentru prestarea serviciilor asumate in contract

Tine evidenta tuturor contractelor si contractelor cu clienti furnizori si subcontractori ;

Centralizeaza anexele ce stau la baza intocmirii facturii, raspunde de facturarea tuturor lucrariilor executate ;

  Intocmeste oferte cu grad scazut de complexitate avand avizul sefului de departament ;

Se informeaza si mentine o permanenta comunicare cu beneficiarul cunoscand in amanunt toate problemele legate de derularea contractului ;

    Realizeaza si comunica catre client programarea derularii activitatilor conform contract ;

    Monitorizeaza derularea contractelor in conformitate cu clauzele si obligatiile asumate ;

    Transmite planificarea activitatilor derulatorilor de contract de la nivel zonal / regional;

  • Nivel Educational: Studii Superioare de Profil Tehnic (Inginerie) si / sau Studii Superioare de Profil Economic (Specializare Marketing);
  • Experienta de minim  doi ani pe pozitie similara
  • Cunostinte dezvoltate Office (Word, Excel);