Job details

INACTIVE AD: The employer is not currently actively recruiting for this position, but you can apply for the ad.

Consilier juridic

Career level
Entry (0-2 years), Middle (2-5 years)
Employment type
Full time
Spoken languages
English - Advanced
Number of vacancies
1

Ordinul Arhitecților din România (OAR) își completează echipa cu un nou Consilier Juridic, cu ajutorul căruia să susțină crearea unui mediu legislativ optim desfășurării profesiei de arhitect.

Dacă te interesează dreptul urban şi mecanismele legislative care influențează  dezvoltarea orașului, la OAR vei găsi locul în care afli noutățile din domeniu şi contribui direct la modificarea şi optimizarea legislației, lucrând atât cu profesioniștii din domeniu şi alte organizații profesionale, cât şi cu administrația publică centrală (Parlament, Guvern), parteneri naţionali şi internaţionali, colaboratori din organizații non-guvernamentale şi mediul de business.

Mediul de lucru este unul bazat pe cooperare şi dezvoltare continuă, încurajând libera exprimare şi inițiativa. 

 

RESPONSABILITĂȚI

Identificarea inițiativelor legislative care vizează atât domeniul (arhitectură, urbanism, patrimoniu), cât și profesia;

 • Realizarea și întreținerea unei baze de date actualizate cu acte normative și reglementări cu impact asupra profesiei și organizației;
 • Generarea de propuneri de modificări și completări legislative și susținerea acestora în fața autorităților competente;
 • Participarea la dezbaterea actelor normative care vizează domeniul de activitate al arhitecților, precum și la întocmirea rapoartelor de specialitate;
 • Coordonarea activității de elaborare și fundamentare, în baza reglementărilor naționale și internaționale, a materialelor necesare pentru susținerea inițiativelor legislative din domeniul de activitate a arhitecților;
 • Realizarea activității specifice privind elaborarea răspunsurilor de ordin normativ, la întrebările adresate de forurile de conducere, membrii sau angajații organizației cu privire la reglementarea profesiei;
 • Asigurarea asistenței în pregătirea răspunsurilor la notificările legale primite din partea autorităților și instituțiilor publice;

                                                                

CANDIDATUL IDEAL ARE:

 • Studii juridice
 • Inițiativa, creativitatea și responsabilitatea necesare pentru a atinge cele mai înalte standarde calitative
 • Cunoștințele necesare pentru a dezvolta, prioritiza și realiza obiective și planuri specifice activității în care este angajat
 • Excelente abilități de sinteză, prezentare și de comunicare în limba română și o altă limbă de circulație internațională
 • Capacitatea de a prezenta clar și captivant idei și concepte
 • Capacitatea de a asculta activ și de a empatiza cu interlocutorul
 • Resursele necesare pentru a face față situațiilor stresante și termenelor limită

BENEFICII

 • Abonament serviciu privat de sănătate
 • Zile de concediu corelate cu vechimea în muncă (minim 26 zile lucrătoare)
 • Bonusuri de Paște și de Crăciun
 • Abonament Bookster
 • Bonuri de masă
 • O echipă multidisciplinară și entuziastă

 

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR – 13 iunie 2021

Vom aprecia acele aplicații ce vor fi însoțite și de o scrisoare de intenție. 

 

BIBLIOGRAFIE

Legea „184 din 2001”, republicată şi HG "932"/"2010 "

Legea „350 din 2001”, cu modificările şi completările ulterioare

Legea „8 din 1996”, cu modificările şi completările ulterioare

Legea „50 din 1991”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea „10 din 1995”, cu modificările şi completările ulterioare

Legea „422 din 2001”, republicată

Legea „554 din 2004”, cu modificările și completările ulterioare

Legea „24 din 2000”, cu modificările și completările ulterioare

Pachetul legislativ al achizițiilor publice

Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR şi Codul deontologic al profesiei de arhitect Directiva „2005/36"/CE, consolidată prin Directiva „2013/55"/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, Directiva „"/CE privind serviciile în cadrul pieței interne; Directiva „2014/24"/CE privind achizițiile publice

Legea nr. „287 din 2009”,  republicată- NCC

Legea nr. „134 din 2010” privind Codul de procedură civilă, republicată,

 

DESPRE ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

OAR este o organizație profesională, independentă, autonomă, apolitică, nonprofit și de interes public creată în anul 2001. Prin activitatea membrilor săi, OAR are misiunea de a promova arhitectura în rândul societății ca act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Printre obiectivele OAR se numără intensificarea prezenţei sale în spaţiul public, creşterea calităţii arhitecturii şi mediului construit în general, prin  consolidarea unor instrumente de dezvoltare a culturii  urbane şi promovarea profesiei de arhitect; generarea unei politici sustenabile a construirii în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieții; impulsionarea  educației în arhitectură şi adaptarea acesteia la tendințele mediului socio-economic și cultural.