Vopsitor si lacuitor pentru Germania

Career level

Middle (2-5 years)

Spoken languages

German, English

Job Address(es)

I recruit candidates willing to relocate

Yes

Gross salary / month

1000 - 2000 €


4 posturi de Vopsitor si lacuitor

Sarcinile și îndatoririle dumneavoastră:

 •  Vă implicați în calitate de colaborator în echipa de proiect și continuați cu îndeplinirea sarcinilor legate de proiectul din zona noastră de captare.  
 • Lucrați cu un nivel înalt de orientare în echipă și vă sprijiniți pe liderul echipei și colegii de echipă în cadrul sarcinilor și îndatoririlor legate de
 • Sunteți atent și conștient și contribuiți împreună cu colegii dumneavoastră la respectarea priorităților și a termenelor stabilite.
 • Continuați cu un nivel ridicat de energie, auto-motivație și dedicație și astfel contribuiți la motivarea întregii echipe în a menține sau în a ridica standardele noastre de înaltă calitate în executarea mandatelor

Calificarea dvs.:

 • Ați absolvit o formare profesională în domeniul meseriilor, cea mai potrivită fiind în specializarea pictor și lăcuitor.
 • Aveți deja experiență în domeniul executări lucrărilor de acest gen, în mod ideal aveți experiență practică în domeniul ”prevenirii coroziunii”.
 • Dețineți un permis de conducere valabil și vorbiți și scrieți în limba germană având minim un nivel "satisfăcător". 

Beneficiile dumneavoastră:

 • Având în vedere aspirația noastră pentru calitate, vă vom remunera cu mult peste media industriei.
 • Vă vom înregistra complet în sistemul german de asigurări sociale care acoperă sănătatea, invaliditatea, șomajul
 • Vă oferim o remunerație bonus orientată spre performanță și acordăm o plată anuală bazată pe rezultatul total al companiei.
 • Oferim în mod direct posibilitatea de găzduire sau oferim sprijin pentru căutarea unui apartament sau a unei case.
 • Sprijinim integrarea partenerului de viata, a persoanelor pe care le aveți în îngrijire sau a copiilor.
 • Vă asistăm financiar la chestiuni legate de nevoile de călătorie și suntem pregătiți să susținem alte cursuri și formări personale, dar și în ceea ce privește domeniul lingvistic.
 • După o perioadă  de probă de 3 luni vom proceda la prima creștere salarială.

4 x position as Collaborator

Your tasks and duties:

You engage as collaborator into the project team and proceed with fulfilling project related tasks on sites within our catchment area. You work with a high level of team orientation and support you team leader and your team colleagues within project related tasks and duties.

You are attentive and mindful and contribute together with your colleagues the respect of priorities and timelines set. You proceed with a high level of energy, self motivation and  dedication and thus contribute to motivate the entire team to keep or raise our high quality standards in the execution of our mandates.

 

 

Your qualification:

 

You have completed an education in the area of handcraft, most suitable in the specialization as painter and varnisher. You are already experienced in handcraft work execution, ideally you have knowledge and hands-on practice in the field of „corrosion prevention“.

You own a valid driver license and you bring in a satisfying knowledge for the German language, both written and spoken.

 

 

Your Benefits:

 

Considering our aspiration for high quality standards we will pay you above industry average. We register you fully in the German system of social insurance covering health, invalidity, unemployment and

We provide performance oriented bonus payments and we grant a yearly bonus payment based on the total company result. We offer directly the possibility of housing or we provide support for the search of an apartment or a house. We support the integration of marriage partner, dependents or children.

We assist financially in matters of travel needs and we are ready to support further personal trainings and educations, both work related and language.

After a probation period of 3 months we proceed with the first salary raise.